ПИТАННЯ

1. Що вивчає гідрологія? Складові гідросфери.

2. Поділ гідрології на окремі науки в залежності від вивчаємих водних об’єктів.

3. Взаємодія вод атмосфери, суші і Світового океану. Круговорот води в природі (велике і мале коло вологооберту)

4. Річковий басейн і його гідрографічні характеристики.

5. Що таке вододіл і як він визначається?

6. Річка і її елементи.

7. Основні гідрографічні характеристики річки.

8. Визначення похилу річки.

9. Поздовжні профілі річок, їх види.

10. Річкова система, її складові. Густота річкової мережі..

11. Складові гідрографічної мережі.

12. Річкова долина і її елементи.

13. Класифікація річкових долин по формі поперечного перетину.

14. Русло річки і його морфометричні характеристики.

15. Види руху води в природних потоках.

16. Методи визначення швидкості води в руслах

17. Розподіл швидкостей у потоці. Епюра швидкості. Що таке ізотахи?

18. Елементи водного режиму річки.

19. Призначення і класифікація гідрологічних постів. Будова і робота гідрологічного поста.

20. Що таке рівень води, нуль спостережень, приводка, нуль графіка гідрологічного поста..

21. Фази водного режиму річок, їх характеристика.

22. Джерела живлення річок. Класифікація річок по джерелам живлення.

23. Водний баланс річкового басейну.

24. Основні характеристики річкового стоку.

25. Формування річкових наносів і їх характеристики.

26. Температурний режим річок.

27. Фази льодовоо режиму річок. Форми льодових утворень.

28. Походження озер, їх види.

29. Морфометричні характеристики озер.

30. Будова озерного ложа.

31. Водний баланс озер.

32. Що розуміють під регулюванням річкового стоку? Види регулювання.

33. Штучні водойми. Різниця між ставком і водосховищем.

34. Класифікація штучних водойм в залежності від розташування відносно русла.

35. Морфометричні характеристики водойм. Нормативні рівні води і об’єми водосховищ.

36. Походження боліт.

37. Типи боліт. Джерела живлення боліт.

38. Походження підземних вод.

39. Взаємозв’язок річкових і підзених вод.

40. Світовий океан і його частини. Рельєф дна Світового океану.

41. Коливання рівня океану і морів. Течії в океанах.

42. Антропогенний вплив на водні об’єкти.

43. Предмет вивчення метеорології і кліматології. Різниця між погодою і кліматом.

44. Структура гідрометеорологічної служби в Україні.

45. Спостереження за метеорологічними елементами на метеорологічних станція. Вимоги до метеорологічного майданчика.

46. Будова атмосфери. Склад повітря у земній поверхні і його зміна з висотою.

47. Види сонячної радіації.

48. Альбедо земної поверхні. Планетарне альбедо Землі.

49. Ефективне випромінювання земної поверхні і його залежність від стану нижніх шарів атмосфери.

50. Радіаційний баланс, його складові.

51. Добовий і річний хід температури повітря, води, грунту.

52. Індекс континентальності клімату, його зміна на земній кулі.

53. Розподіл температури повітря з висотою. Приведення температури повітря в тропосфері до рівня моря.

54. Характеристики вологості повітря.

55. Процес випаровування, види випаровування.

56. Прилади для виміру вологості повітря

57. Утворення хмар. Типи хмар

58. Міжнародна класифікація хмар.

59. Опади, види опадів.

60. Характеристика зволоження територій.

61. Поняття про баричне поле. Карти баричної топографії.

62. Прилади для визначення атмосферного тиску.

63. Баричні системи, їх види.

64. Поняття про атмосферний фронт. Типи фронтів..

65. Розподіл озону в атмосфері і його значення для живих організмів.

66. Сніговий покрив, його поширення на земній кулі. Характеристика снігового покриву.

67. Утворення вітру, рух вітру.

68. Прилади для визначення швидкості і напрямку вітру.

69. Роза вітрів, її побудова.

70. Місцеві вітри,їх утворення.

71. Основні кліматоутворюючі фактори і їх вплив на формування клімату.

72. Вплив географічних факторів на кліматичні характеристики.

73. Мікроклімат і його дослідження.

74. Класифікація кліматів Землі Б.П.Алісовим.

75. Клімат України.

76. Кліматичні умови Хмельницької області.

77. Антропогенний вплив на стан атмосфери.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑