Тема 11. Формування клімату. Класифікація кліматів.

ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ. КЛАСИФІКАЦІЯ КЛІМАТІВ.

1. Основні кліматоутворюючі фактори.

2. Мікроклімат і його дослідження.

3. Класифікація кліматів Землі.

1. Основні кліматоутворюючі фактори.

Клімат будь якої території формується під впливом ряду факторів основними з яких є:

- сонячна радіація;

- циркуляція атмосфери;

- географічне положення;

- висота над рівнем моря.

Основними кліматоутворюючими процесами під впливом яких формується погода, а відповідно і клімат є: теплооберт, вологооберт і загальна циркуляція атмосфери. Всі ці процеси взаємно пов’язані між собою. Режим кожного елементу клімату є результатом дії всіх кліматоутворюючих процесів. Ці процеси виникають у конкретних географічних умовах Земної кулі і на них впливають географічні обставини (географічні фактори), до яких належать:

- географічна широта;

- орографія (рельєф) поверхні;

- розподіл суші і моря;

- океанічні течії;

- рослинний, сніговий і льодовиковий покрив.

Від географічної широти залежить надходження сонячної радіації і як наслідок зональність у розподілі кліматичних елементів.

Висота над рівне моря також впливає на формування клімату. Всі метеорологічні елементи змінюються з висотою. В гірських районах де висота змінюється стрімко, спостерігається висотна кліматична зональність, де кліматичні зони (пояси) розташовуються одна над другою. Це нагадує зміну кліматичних зон в широтному напрямку. Із зміною кліматичних зон змінюється і рослинний покрив, на значних висотах розташовуються багаторічний сніговий і льодовиковий покриви. В гірських областях впливає не тільки висота, а й напрямок хребтів, експозиція відносно переважаючих вітрів. Повітряні маси затримуються і відхиляються хребтами, а фронти деформуються. Утворюються місцеві системи циркуляції.

Розподіл суші і моря є також важливим фактором. Завдяки цьому розподілу відбувається поділ клімату на морський і континентальний. Під впливом цього фактору спостерігається відхилення метеорологічних елементів від зональних змін.

Океанічні течії впливають на температурний режим поверхні моря, а тим самим на температуру повітря і атмосферну циркуляцію (вплив теплої течії Гольфстрим на клімат Західної Європи).

Особливе місце займає діяльність людського суспільства, яке також впливає на кліматичні умови, але значно менше ніж інші фактори. Вплив господарської діяльності людства на клімат особливо збільшився у другій половині ХХ століття. Цей вплив виражається у забруднені атмосфери, і як наслідок, загальне підвищення температури повітря і потепління клімату. Це призведе до таненню льодовиків і підйому рівня океану. Основними забруднювачами атмосфери є теплоенергетика, промисловість і автомобільний транспорт. Викиди теплових електростанцій становлять 20-30% всього забруднення атмосфери. Вони викидають у атмосферу продукти спалення топлива (мазуту, вугілля, природного газу) - SO2, SO3, NO2, CO2 та інші. На автомобільний транспорт (з двигунами внутрішнього згорання) припадає 40-50% всіх викидів у тому числі і токсичних. Викиди промислових підприємств (металургійних, нафтопереробних, хімічних тощо) становлять 15-25% від загального забруднення атмосфери.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑