Рекомендація

Гідрологія, метеорологія і кліматологія відносяться до географічних наук. Предметом їх вивчення є відповідні сфери земної кулі. Метеорологія вивчає атмосферу, а гідрологія – гідросферу.

Явища і процеси, які відбуваються у цих сферах підпорядковані загальним законам фізики і взаємопов’язані між собою. В зв’язку з цим, вивчення основних розділів цих наук об’єднуються в один навчальний курс.

Знання основ гідрології, метеорології і кліматології необхідні майбутнім фахівцям-екологам в повсякденній роботі при вирішені питань впливу людини на природу в цілому і окремі її компоненти.

Запропонований Вам дистанційний курс “Основи гідрології, метеорології і кліматології” ставить за мету:

- ознайомити користувача з будовою гідросфери і атмосфери;

- дати уявлення і поняття про загальні закономірності гідрологічних і метеорологічних процесів;

- розкрити зміст основних гідрометеорологічних характеристик і розглянути методики їх визначення;

- навчити проводити аналіз антропогенного впливу на водні об’єкти і нижні шари атмосфери.

Даний дистанційний курс навчання розбитий на окремі теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем даного курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑