78. Міжнародний кредит (МК), його функції і різновиди.

МК – це економічні відносини, що виникають між державами, економічними суб‘єктами з приводу передавання певних ресурсів на умовах повернення їх у визначений термін зі сплатою винагороди. МК є формою руху позичкового  капіталу в сфері МЕВ. Його функціями є перерозподіл капіталу між країнами в пошуках найвищої норми прибутку, економія витрат обігу шляхом прискорення платежів, прискорення централізації і концентрації капіталів тощо. Значення функцій МК в процесі розвитку світової і національної економіки змінюється.

Види МК:

-         за призначенням МК ділиться на

1.       Комерційний ( пов‘язаний безпосередньо з міжнародною торгівлею)

2.       Фінансовий ( використовується на інвестиційну діяльність і т.д.)

3.       Проміжний ( обслуговує змішані форми вивозу капіталу, товарів і послуг – інжинірінг і т.д.)

-         за видом надання МК ділиться на

1.       Товарний ( надається в виді товарів)

2.       Валютний ( в грошовій формі)

-         за терміном МК ділиться на

1.       Короткостроковий ( до 1року)

2.       середньостроковий (1-5 років)

3.       довгостроковий (більше 5 років)

-         за валютою позики – на

1.       в валюті країни боржника

2.       в валюті країни-кредитора

3.       в валюті третьої країни або в міжнарод розрахунк одиниці ( СДР і т.д.)

-         за технікою надання – на

1.       фінансові ( зараховуються на рахунок боржника)

2.       акцептні кредити ( шляхом акцепту векселя

3.       консорціальні ( видаються банковськими консорціумами) і т.д.

МК на приватному рівні є дуже розповсюдженим і використовується при зовнішньоторгівельних відносинах і інвестиційній діяльності. На державному рівні, коли позичальником є держава, МК є потужним засобом фінансування економічних реформ і проектів міжнародного значення, але одночасно надто великі масштаби запозичень ставлять під загрозу економічну безпеку держави і ставить її в залежність від іноземних кредиторів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑