129.Сутність, рівні і фактори розвитку міжнарод екон інтеграції.(МЕІ)

МЕІ – це процес економічної взаємодії країн, що призводить до зближеня господарських механизмів, що приймає форму міждержавних угод і регулюється міждержавними органами.

Цілі МЕІ :

використання переваг ефекту масштаба за рахунок зниження трансакційних витрат і розширення розміру ринку;

створення надійного зовнішньополітичного середовища;

рішення завдань торгівельної політики;

сприяння структурної перебудові економіки;

підтримка молодих галузей національної промисловості.

Рівні інтеграції :

зона преференційної торгівлі (зниження тарифів в торгівлі між країнами –учасницями)

зона вільної торгівлі ( скасування тарифів в торгівлі між країнами –учасницями при збереженні зовнішніх тарифів)

митний союз (зона вільної торгівлі + спільний митний тариф і заходи регулювання торгівлі з третіми країнами)

спільний ринок (митний союз + вільний рух факторів виробництва в його межах)

Економічний союз (спільний ринок + координація макроекономічної політики і уніфікація законодавства в економічній сфері)

Політичний союз ( передбачає практичну втрату суверенності держав і передання більшості повноважень наддержавним органам управління – фактично створення нової держави)

Фактори, що сприяють розвиткові інтеграційного процесу:

Схожість рівнів економічного розвитку країн;

географічна близкість і наявність історично склавшихся економічних зв‘язків;

спільні економічні проблеми та інш.

130. Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції.

Ще у 1961 році Бела Балласа дав таке визначення інтеграції: з одного боку – це відносини, що характеризуються відсутністю дискримінації іноземних суб’єктів бізнесу на території іноземних економік, що інтегруються, а з іншого – це процес стирання відмінностей в умовах господарювання(бізнесу) між країнами, що інтегруються.

Рівні: макрорівень(міждержавні інтеграційні угруповання) і мікрорівень(внутрішньофірмові ринки).

На мікрорівні вирізняють горизонтальну і вертикальну інтеграцію. Горизонтальна – виникає при злитті фірм, що виробляють однорідну продукцію з метою її подальшої реалізації через спільну систему розподілу і отримання при цьому додаткового прибутку. Вертикальна – об’єднання фірм, які функціонують у різних виробничих циклах. На певному рівні розвитку мікроінтеграції виникають ТНК. На рівні національних економік інтеграція розвивається на основі формування економічних об’єднань країн з тим чи іншим ступенем узгодження їх національних політик – явище екон-го регіоналізму.

На макрорівні розрізняють такі форми міжнародної регіональної економічної інтеграції: зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний та політичний союзи.

Зона преференційної торгівлі – зона з пільговим торговельним режимом, коли  2 або декілька країн  зменшують взаємні тарифи з імпорту товарів, зберігаючи рівень тарифів в торгівлі з іншими країнами.

У зонах вільної торгівлі діє особливий пільговий торговельний режим для країн-учасниць за рахунок усунення внутрішніх тарифів при їх збереженні в торгівлі з іншими країнами.

Митний союз являє собою угоду двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу.

У рамках спільного ринку забезпечується вільний рух не тільки товарів, а й послуг, капіталів та громадян(робочої сили).

В економічному союзі вільний рух факторів і результатів вир-ва доповнюється гармонізацією внутрішньої і зовнішньої екон-ної політики

Політичний союз – на основі економічногосоюзу, де поруч з економічною забезпечується і політична інтеграція.

Типи  При утворенні зон преференційної та вільної торгівлі, митних союзів, міждержавні відносини стосуються лише сфери обміну, тобто розвивається торговельна інтеграція. Глибші форми міждержавної координації створюють умови для інтеграції у сфері вир-ва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑