115. Особливості міжнародних розрахунків України.

На сьогодні Україна досить широко залучена в процес міжнародних торгівельних відносин . В зв’язку з постійним здійсненням експортно-імпортних операцій питання організації міжнародних розрахунків є дуже актуальним як для вітчизняних економічних суб’єктів, так і для їх іноземних контрагентів.

Основними формами міжнародних розрахунків є акредитив, інкасо , розрахунки за відкритим рахунком  і аванс. За першими двома формами можуть використовуватись векселі.

Використання даних форм розрахунків в україні має свої особливості, пов’язані з сучасною політико-економічною і правовою ситуацією в країні і ступенем довіри  іноземних контрагентів до їх українських партнерів.

Найбільш поширеними є авансові розрахунки як найбільш вигідні і надійні для українських і іноземних експортерів. Це обумовлено низьким ступенем довіри до своїх контрагентів і недоліками правової бази, що використовується для вирішення суперечок ( довгий строк розглядання позовів, високий рівень корупції  в державі, наявність багатьох недоліків в законодавстві, що перешкоджають призвати до відповідальності недобросовестних партнерів тощо). Це особливо актуально для операцій з імпорту товарів в Україну. Акредитив і інкасо використовуються рідко за такої  причини:

вони передбачають тісну взаємодію іноземних і українських банків за умов відсутності у перших достатньої довіри до останніх. Умови  по обслуговуванню акредитивів і гарантій, що встановлені західними банками для українських банків, є часто неприйнятними для останніх.

Розрахунки за відкритим рахунком використовуються лише при веденні справ між іноземними компаніями  і їх представництвами, філіалами і СП з їх участю в Україні, тобто в випадках, коли іноземна компанія має контроль над своїм контрагентом в Україні.

Міжнародні розрахунки в Україні знаходяться під пильним наглядом держави

Уряд україни встановив також певні обмеження  неявного характеру на розрахунки з певними категоріями країн, зокрема  з офшорними зонами. Так, при  імпорті товарів в україну по угоді з фірмою, зареєстрованою в ОЗ, до валових витрат  відноситься 85% вартості угоди, що є невигідним для українських імпортерів в аспекті завищення оподатковуваного прибутку.

Для розвитку системи проведення міжнародних розрахунків в україні необхідні наступні зміни:

ефективність законодавства в аспекті врегулювання суперечок, що виникають в ході ділового співробітництва;

підвищення довіри іноземних фірм і фінансових установ до аналогічних українських організацій;

лібералізація системи проведення розрахунків з метою підвищення її швидкості і надійності  та ін.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑