21. Економічне середовище розвитку МЕВ. Сутність олігополістичної структури світових ринків

Привабливість країни як експортного ринку залежить від двох харакреристик. Перша з них – це структура госпвдаоства. Вона визначає потреби  країн у товарах і послугах, рівні доходів і зайнятості і т.д. виділяють чотири типи господарських структур: країни з економікою типу натурального господарства; країни-експортери сировини; країни, що промислово розвиваються; промислово-розвинуті країни.

Другий економічний показник – характер розподілу доходів у країні. На розподіл доходів впливають не тільки особливості господарської структури країни, але і її політична системи. За характером розподілу доходів країни можна класифікувати на такі групи: країни з дуже низьким рівнм сімейних доходів; країни з переважно низьким рівнем доходів; країни з дуже низьким і дуже високим рівнями сімейних доходів; країни з низьким, середнім і високим рівнями сімейних доходів; країни з переважно середнім рівнем доходів.Олігополія – це така ринкова структура , при якій домінує невелика кількість продавців, а вхід у галузь нових виробників обмежений високими бар’єрами.Першою характерною рисою олігополістичної структури світових ринків є небагаточисельність фірм у певній гелузі.Друга риса – це високі бар’єри для вступу в галузь. Вони зв’язані, перш за все, з економією на масштабі виробництва, яка виступає найважливішою причиною широкого розповсюдження і тривалого зберігання олігополістичних структур.Третьою рисою є загальна взаємозалежність. Олігополія виникає тоді, коли фірм у галузі настільки мало, що кожна з них при формуванні своєї економічної політики змушена приймати до уваги реакцію зі сторони конкурентів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑