71. Торгівельний баланс України і особливості його регулювання.

Стан торгівельного балансу на 01.04.2000 року характеризується наступним:

За перший квартал 2000 року зовнішньоторговий оборот України склав 7905 млн. доларів США ( на 20,2% більше чим за 1 кв. 1999 року), в тому числі експорт склав 3891,9 млн. доларів США, імпорт – 4013,1 млн. Від’ємне сальдо торгівельного балансу  - 121,2 млн.доларів.

Торгівля товарами складає 85%  зовнішньоторг балансу, торгівля послугами – 15%. Сальдо торгівлі товарами склало  – 676,8 млн.доларів, торгівлі послугами + 555,6 млн. доларів.

Головними контрагентами України в сфері зовн торгівлі виступили такі країни, як Росія (20,4 % експорту і 54,4% імпорту), Німеччина ( 4,9% і 6,2%), Італія (4,3% і 2%). Партнерами України по експорту є також Китай (5,3% експорту), Турція ( 6,7%), США (6,2%) тощо. Україна має значні обсяги імпорту з Туркменістану      ( 3,8%), Казахстану (2%) і т.д.

Товарна структура експорту представлена чорними і кольоровими металами, хімічною продукцією, текстилем, машинами і устаткуванням тощо. В структурі імпорту більш 50% складає мінеральне паливо ( нафта і газ) , решта – обладнання , транспортні засоби та інш.

Таким чином на 01.04.2000 року торговий баланс України має негативне сальдо, в основному за рахунок імпорту енергоносіїв, який частково компенсується  торгівлею послугами ( здебільшого на основі угод про взаємозалік вимог – до70% послуг експортується в країни СНД ). Негативне сальдо торгового балансу є одною з причин , що обумовлюють зниження курсу гривні. Тому першочерговою задачею уряду є ліквідація негативного сальдо торгового балансу. В іншому разі за умов недостатності іноземних приватних інвестицій єдиним джерелом збалансування платіжного балансу країни є зовнішні запозичення, що збільшують зовнішній борг країни.

За умов відсутності засобів, що могли б швидко виправити ситуацію, слід сконцентруватися на проведенні політики, спрямованої на усунення  базових причин цього дефіциту. Ця політика включає мінімізацію закупок енергоносіїв , стимулювання еккспортноорієнтованих галузей, проведення збалансованої політики стосовно митних тарифів тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑