116. Стан і особливості формування платіжного балансу України.

У 1999 році вперше за історію складання платіжного балансу України зафіксовано позитивне сальдо торгівельного балансу в сумі $997 млн. Вдосконалено структуру фінансування платіжного балансу: 41% зовнішніх потреб країни фінансувалися за рахунок безвідплатних надходжень та інвестицій, 36% - за рахунок нових кредитів міжнародних фінансових організацій, 23% - за рахунок збільшення боргових забов’язань за довгостроковими кредитами.Водночас ситуація в зовнішньому секторі залишалася надзвичайно складною і нині потребує кардинальних заходів у сфері державної економічної політики. Прямих інвестицій залучено у 1,5 раза менше, ніж позаторік. Чисті вкладення у зарубіжні портфельні інвестиції зросли. Все це відбулося на фоні скорочення обсягів зовнішньої торгівлі та збільшення зовнішнього боргу, сума обслуговування якого зросла в 1,2 раза (до ВВП : 44%). Причини незадовільного стану ПБ: -внутрішні: втрата Укр. зовнішніх ринків у ході торгівельних конфліктів і неврегульованості ціноутворення на імпортовані енергоносії та їх транзит; висока міра ризику вкладень, відволікання фінансового капіталу на покриття дефіциту державного бюджету. –зовнішні: падіння світових цін та глобальна економічна криза, що змушує іноземних інвесторів обходити непередбачувані ринки; падіння цін на металопродукцію, яка є основною в нашому експорті; фінансово – економічна криза в Росії; війна на Балканах.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑