39. Теорії міжн. руху капіталу (МРК) і прямих заруб. інвестицій (ПЗІ).

Міжнар рух капіталу здійснюється в наступних формах:

1. міжнар кредити;

2. міжнар інвестиції;

2.1 прямі інвестиції

2.2 портфельні інвестиції

Прямі інвестиції забезпеч отримання прибутку, дивіденду та контроль над об”єктом інвестування.

Портфельні інвестиції здійснюються для отримання прибутку або дивідендів (без мети контролю над об”єктом інвестування.

У США прямою вважається інвестиція з 10% бар”єром (рівнем). В середньому в розвинутих країнах цей % становить 20-25%. В країнах з нерозвинутими ринками капіталу цей % становить 50 і більше %.

До 50-60рр. нинішнього століття в міжнар ек-ці превалювали такі форми руху капіталу як міжнар кредит та портфельні інвестиції. Теорія пояснювала міжнар рух кап-лу між країновою диференціацією % ставок та норм прибутків у різних країнах. Цея теорія базувалась на уявленнях про “чисту” конкуренцію, а саме:

- вир-во однорідних продуктів великим числом фірм.

-  відсутність бар”єрів при вході й виході на заруб. Ринки.

- вільний доступ доринкової інформації

- абсолютна мобільність факторів.

З 50-60 рр в стр-рі міжнар руху кап-лу почали домінувати прямі зарубіжні інвестиції (ПЗІ).

В 60-ті рр розробляється теорія інтерфекцій. (Хаймер) Згідно цієї теорії для того щоб інвестувати зарубіж фірма повинна мати певні переваги перед місцевими фірмами. Ці переваги можуть бути:

- матеріальні (наявність унікальної сировини, технології, розмір фірми);

- нематеріальні (торгова марка, ноу-хау, управлінський досвід, маркетинговий досвід).

В 60-80 рр можна вважати роками транснаціоналізації світ ек-ки. Існує багато теорій транснаціоналізації. Базовими вважаються наступні:

- теорія інтерналізації  (Баклі, Кесон, Ругман) – згідно цієї теорії зарубіжна інвестиційна д-ть пояснюється перевагами в орг-ції власного інтернального ринку.

- еклектична теорія міжнар вир-ва (Даннінг) – модель Даннінга OLI – ця теорія явл-є собою багатофакторну модель, яка пояснює міжнар д-ть фірми трьома групами переваг:

1. переваги володіння:

- розмір

- міжнародний досвід

- потенціал розробки диференційних продуктів (О)

2. переваги дислокації:

- ринковий потенціал

- інвестиційний ризик (L)

3. переваги інтерналізації.

- контрактний ризик

- збереження (I)

При цьому розглядається 4 головні форми міжнар д-ті фірми:

1. експорт

2. ліцензування

3. спільне підприємництво

4. стопроцентна інвестиція (або створення філії закордоном)

Три групи переваг впливають на вибір форми міжнародної діяльності фірми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑