129. Хар-ка субєктів МЕВ.  Субєкти МЕВ України.

Суб’єкти МЕВ — це їх учасники, які здатні відносно незалежно діяти в міжнародному економічному середовищі з метою реалізації своїх переважно економічних інтересів. Суб’єктами МЕВ є: домогосподарства і окремі фізичні особи, підприємства, держава і державні органи, міжнародні організації.

Фіз..особи наділені правоздатністю і дієздатністю, виступають переважно як індивідуальні комерсанти, можуть створювати інд пп, яке засновано на особистій власності фіз особи та виключно на її праці.

Юр. Особи: публічного права: -держава у якості казни може розміщувати замовлення на вир-во техніки, зброї, транспорт засобів, фінансувати бюджет; -підрозділи держ апарату і держ терит обєднання можуть виступати як замовниками так і виконавцями замовлень;-громадсько-політичні організації і орг держ значення: партіїї, профспілки, тов-ва тощо.

Приватного права: -тов-ва: повні, командитні (визначення); -акціонерні тов-ва: закриті, відкриті; -тов-ва з обмеженою відповідальністю.

Об”єднання фіз.або юр.осіб: (асоціації, консорціуми, концерни, виробничі обєднання, наукво-вир обєднання, холдинги) пп мають право на добровільних засадах обєднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види д-сті, якщо це не суперечить чинному антимоноп зак-ву. Держава: пряма або опосередкована участь у МЕВ, що здійснюються усіма іншими субектами МЕВ, моливість найбільш повно реалізувати принципи МЕВ, володіння сувереністю. Міжнар.організації - участь у МеВ в залежності від мети створення і завдань: представницькі ек спеціалізовані орг-ії, транснац корпорації – міжн обєднання, що безпосередньо займаються ек д-стю у світових масштабах і мають філії у багатьох країнах.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑