37. Масштаби і специфіка діяльності ТНК.

ТНК – фірма, що має філіали в двох або більше країн. Деякі дослідники вважають, що для ТНК потрібна наявність виробничих потужностей  щонайменш в 6 країнах.

Основні критерії ТНК:

1)структурний – присутність в декількох країнах, а також різне громадянство управлінського персоналу

2)результативності – в від питомої ваги активів, цінних паперів, доходів за кордоном

3) поведінковий – менеджмент ТНК повинен думати інтернаціонально.

Окремо виділяють глобальні компанії та багатонаціональні компанії. Глобальні – використовують стратегію стандартизації виробництва. Багатонаціональні компанії відрізняються більшою диференціацією продуктів, з метою повного врахування специфічних маркетингових факторів країн та регіонів.

На сьогодні за даними ООН нараховується бл.10000 ТНК. ТНК справляють дуже потужний вплив на економіку країн, що розвиваються. Інвестиції ТНК в багатьох випадках позитивно вплинули на структурну перебудову економіки цих країн,її диверсифікацію, підвищили їх рівень життя.

Формування і реалізація стратегії ТНК залежить від того, на якому етапі розвитку знаходиться фірма. Виділяють :

1)початковий – вибір заруб.ринків, заруб.діяльність як доповнення до внутрішньої, перехід від етноцентризму.

2)локальної ринкової експансії – підвищення результативності діяльності на зарубіжних ринках, внутрішня та зовнішня діяльність, перехід від полі центризму

3)транс націоналізації – глобальна організація виробництва та забезпечення енергії в діяльності підрозділів, міжнародна діяльність.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑