87. Рівні МЕВ.Принципи МЕВ

Реалізація різноманітних форм МЕВ їх суб’єктами здійснюється на тому чи іншому рівні, які розрізняються, зокрема, залежно від ступеню інтенсивності їх взаємодії (рис.4):

Економічні контакти — це найпростіші економічні зв’язки, які мають епізодичний характер і регулюються переважно одиничними угодами, контрактами;Взаємодія — стійкі економічні зв’язки на основі міжнародних угод і домовленостей, які складені на тривалий час;Співробітництво — міцні економічні зв’язки, на основі спільних, попередньо вироблених і узгоджених намірів, які закріплені в угодах довгострокового характеру;

Міжнародна економічна інтеграція — це рівень розвитку МЕВ, коли в процесі інтернаціоналізації господарського життя відбувається переплетіння економік двох або більше країн і проводиться узгоджена політика з елементами національного регулювання.Принципи: суверенітет;територіальна цілісність і політична незалежність держав; суверена рівність всіх держав;ненапад та невтручання, мирне співіснування;взаємна та справедлива вигода;рівноправ’я та самовизначення народів;мірне врегулювання суперечностей;усунення несправедливості, що виникла внаслідок застосування сили;добросовісне виконання міжнародних зобов’язань;поважання прав і основних свобод людини;відсутність прагнення до гегемонії а сфер впливу;сприяння міжнародній соціальній справедливості;міжнародне співробітництво з метою розвитку;вільний доступ до моря і від нього для не морських країн.

88. Роль золотомонетного стандарту у розвитку світової валютної системи.

Золотомонетний стандарт – як класична форма золотого монометалізму передбачає вільний обіг золотих монет і виконання золотом всіх функцій грошей;

В основу валютного курсу при системі золотомонетного стандарту було покладено: Золотий паритет-Співвідношення двох грошових одиниць за кількістю чистого золота, що було в них покладено. Цей вміст , або вага чистого золота в грошовій одиниці країни, встановлювався державою і законодавчо фіксувався.Класичний механізм “золотих крапок”. Діяв при двох умовах : вільна купівля – продаж золота  та його необмежене вивезення; межі коливань валютного курсу визначались затратами, пов’язаними з транспортуванням золота за кордон (фрахт, страхування, втрата процентів на капітал, затрати на апробування та ін.) і Відхилення валютного курсу від золотого паритету в умовах золотомонетного стандарту не перевищувало 1% від паритету в кожний бік.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑