41.Міжн. біржова торгівля. Види товарних бірж.

Особливість діяльності міжнародних товарних бірж, які водночас є національними і обслуговують окремі світові товарні ринки, полягає в обов’язковому дотриманні законодавчо-правового, податкового, валютного режимів, що діють у країнах їх розміщення.

Міжн біржова торгівля – це організ форма міжн оптової торгівлі масовими товарами, що мають чіткі та якісні параметри, здійснювана у вигляді систематичних міжн операцій з купівлі-продажу цінних паперів, золота, валюти тощо.Розвиток міжн біржової торгівлі в суч умовах має суперечливий хар-р. З одного боку у зв”язку з різним зростанням ролі ТНК значення товар бірж зменшується, а з іншого предметом бірж торгівлі стають нові групи товарів, напівфабрикати і готові вироби. Міжнародна товарна біржа — постійно діючий оптовий ринок декількох країн, де укладаються угоди купівлі-продажу широкого асортименту сировинних і продовольчих товарів, що відповідають уніфікованій системі стандартних вимог до товарів.

Види:За регіоном дії: національні;міжрегіональні;міжнародні. За характером асортименту товарів, що реалізуються:вузькоспеціалізовані;спеціалізовані;універсальні. За ступенем відкритості:відкриті;закриті.За характером здійснюваних біржових угод:реального товару;ф’ючерсні;опціонні;комплексні.За організаційно-правовими формами діяльності:АТВТ;АТЗТ;ТОВ;решта форм.

42. МОП: ії функціі та цілі.

Міжнародна організація праці (МОП) – заснована у 1919 році, а з 1946 р. є спеціалізованим закладом ООН. До складу МОП входять 150 держав. МОП регулює трудові відносини: сприяє забезпеченню соціальної справедливості для трудящих, розроблює трудові стандарти, регламентує питання соціального страхування та забезпечення тощо. Разом з тим усі закони й підзаконні акти держав—споживачів іноземної праці не надають рівних прав іммігрантам в економічній, політичній й соціальній сферах, як цього вимагає Загальна Дек­ларація прав людини й рішення МОП у справах мігрантів. У постановах урядів національні інтереси превалюють над міжна­родними нормами та інтернаціональними принципами рівності й свободи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑