38. МВФ як орган міжн валютного регулювання. Проблеми взаємовідносин України з МВФ.

МВФ – це міжурядова валютно-кредитна орг-ція зі сприянням розвитку міжн торгівлі та співробітництвом у валютній сфері, діяльність якої направлена на сприяння розвитку міжн. ек. відносин, особливо фін-кредитних і торгівельних. МВФ був заснований у 1945 році на основі Бретон-Вудської конференції і має статус спеціалізованого закладу ООН. Станом на 1997р нараховує понад 180 країн-членів.

Основні функції МВФ:

1).вироблення правил регулювання валют курсів і контролю за їхнім виконанням;

2).надання держ-членам кредитів для вирівнювання платіжних балансів, для підтримки нац. валют.

Капітал МВФ створюється із внесків країн-членів у відповідності із встановленою для кожної країни квотою, яка визначається із врахуванням ек. потен-ціалу й місця даної країни у світовій економіці. Вищим органом МВФ є Рада управляючих, яка складається з представників усіх країн-членів. Практичну діяльність здійснює Директорат.

Кредити, які мають розмір до 25% кво-ти даної країни, надаються безкперешкодно, а за більші суми МВФ вимагає уже певних заходів у ек. політиці даної країни.

За правилами МВФ загальна сума кре-диту не повинна перевищувати 200% квоти, але бувають винятки. Великі су-ми кредитуються у формі чотирьох кре дитних долей з підвищенням жорсткості контролю для кожної наступної долі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑