45. Міжн трудова міграція. Суть та причини виникнення.

Міжн.трудова міграція – форма міжнар.екон відносин, яка полягає у переливі трудових ресурсів з одних країн в ін.і виражає процес перерозподілу трудових ресурсів між ланками світового гос-ва.

Основні причини зародження:1.з боку країн-донорів: - велика густота населення, швидкий приріст населення земної кулі; - нерівномірний екон розвиток країн світового співідружества: низький життєвий рівень, низька ЗП; - масове безробіття;  - розвиток сучасної НТР; - соц-політ розвиток регіонів світу та держав; - екон стан нац госп-ва. - виробнича необхідність ( для  спеціалістів, що працюють у країнах, що розвиваються)

2.з боку країн –реципієнтів: -потреба у додатковій висококваліфікованій роб.силі; - потреба у додатковій дешевій роб.силі

Причини, що змушують людей імігрувати:1). Незадовільні ек умови життя працездатного населення.2). Стабільний та порівняно високий рівень ЗП в основних іміграціоних центрах;3). Порівняно високий рівень умов праці;4). Соц ожливості ільш повної реалізації своїх здібностей в країнах іміграції;5). Природні катаклізми та рівень охорони навколишнього середовища в країнах іміграції;6). Політ причини, Воєнні причини; Релігіозні причини; Нац причини; Культурні причини.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑