98 Соц.-ек. наслідкі міжн міграції робочої сили для країн ввезення та вивезення.

Міжнародна міграція робочої сили (або трудова міграція) як одна із форм міжнародних економічних відносин являє собою переміщення (переселення) працездатного населення через кордони країни.

Наслідки для країн експортерів: Позитивні:Знижується напруга на внутр. ринку праці завдяки експорту надлишкової роб. сили; Зростають надходження до бюджету у вигляді податків з фірм-посеред-в; Збільш. валютні надходження до країни за рахунок приватних переказів емігрантів; Зрост. рівень життя і добробут залишених вдома членів сімей і утриманців мігрантів за рахун. переказів і речових відправлень; Збільш. можливості приват. Інвест-ня завдяки поверненню на батьківщину особистих коштів, засобів вир-ва мігрантів;Підвищ. тех.-ек. рівень вир-ва внаслідок праці більш  кваліфікованих емігрантів, що повертаються на батьківщину; З’являється можливість створення високоприбуткової галузі з експорту роб. сили; В окремих випадках держава може отримувати компенсацію за вик-ня імпортованих труд. ресурсів.Негативні: Зменш.  “втрата умів”; Зниж. загальна конкурентоспроможність на власному ринку праці в результаті відтоку кваліфікованих, молодих кадрів; Виникає можливість приховування мігрантами доходів і ухилення від податків; Зменш. надходження до бюджету як слідство скорочення кількості потенційних платників податків.

Наслідки для країн імпортерів: Позитивні: Стимулюється розв-к вир-ва внаслідок екстенс. збільш. роб. сили; Зрост. конкурентоспроможність продукції завдяки використанню більш дешевої праці іммігрантів; Зниж. витрати на підготовку та перекваліф-ю власних кадрів; Заповнюються вакансії в непрестижних сферах і галузях ек-ки; Під час криз знижується  соц. напруга за рахунок звільнення іммігрантів; Зменш. бюджетне навантаження завдяки економії коштів по пенсіям та соц. пільгам ; Зрост. Продукт-сть праці робітників і ефект-сть вир-ва в цілому за рахунок конкуренції на ринку праці; Покращується демографічна ситуація в “старіючих” країнах, а в деяких – і генофонд нації.Негативні: Посилюється напруга на ринку праці щодо робітників-резидентів за рахунок найму більш дешевої іноз. Роб. сили; Зрост. витрати на соц. захист іммігрантів; Здійснюється відтік за кордон валютних коштів у вигляді переказів іммігрантів; Збільш. загроза загострення міжнаціональних, міжетнічних, міжконфесійних та інших соц. проблем; Погіршується криміногенна ситуація в країні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑