43. Міжн торгівля послугами та її основні види. Участь України.

Міжнародний ринок послуг складається з: послуг фрахту; інших транспортних послуг; туризму; інших послуг, що надають державні організації (банківські, страхові, біржові, посередницькі, експорт технологій тощо); інших послуг, що надаються приватним сектором.Основну роль в міжнародній торгівлі послуг грають туризм та транспортні послуги.

Світовий ринок послуг – це система міжнародних відносин обміну, які існують на основі міжнародного поділу праці та ін.форм між нар.економ.відносин, де основними товарними суб”єктами виступають різноманітні види послуг.

Щодо участі України в між нар.торгівлі послугами, то варто зазначити, що з кожним роком все більше українських громадян їздять відпочивати за кордон, на міжнародному ринку послуг великим попитом користуються високоосвічені українські професіонали з різних галузей, розвивається сфера фінансових , транспортних послуг.

Нажаль, Україна не приймає такої активної участі як хотілось б  - цьому заважають певні негативні явища укр..економіки. Саме в цій галузі: недостатньо розвинена правова база; так званий “відплив умів”; неспроможність України на сьогоднішній день приваблювати іноземних туристів та ін.

44. Міжн торгівля як форма МЕВ. Основні показники хар-ки МЕВ.

МТ – іст найдавніша та найбільш масштабна форма МЕВ за обсягами взаємних звязків між країнами, це обмін товарами та послугами між державно оформленими господарствами.

1.показники обсягу:-експорт – вивезення з країни товарів вироблених або ввезених за кордону. -імпорт – ввезення іноз товарів з метою кінц споживання або для вивозу з країни.-зовнішньоторг обіг – сума експорту та імпорту,-реекспорт – вивіз ввезеного товару, який не підлягався переробці, -реімпорт – ввіз раніше вивезених товарів, які не підлягають переробці,-заг торгівля – вартість зовнішньоторг обігу та транзитних товарів.

-фіз обсяг країни – оцінка експорту та імпорту товарів у незмінних цінах певного періоду для одержання уявлення товарної маси, без зміни цін.-спец торгівля - імпорт іноз товарів, що перенесли митницю та експорту товарів нац походження вивезених остаточно.

2.показники структури:-товар стр-ра–класифікація товар потоку за походженням, ступенем обробки.-геогр–систем товар потоку за регіон ознаками. -видова-систем товар потоку за специфікою обєктв міжн торгівлі, взаємодії субєктів, регулювання МТ. -інституціональна-системат товар потоку по субєктам МЕВ і методах міжн торгівлі.

3.показники результатів:сальдо торг балансу, балансу послуг, некомерц операцій, сальдо балансу поточ операцій, “умови торгівлі”, експ, імп або зовнторг квота, обсяг експорту, імпорту, зовнішньо торг.обороту на душу населення.

4.показники динаміки:-темп зростання – відношення обсягу експорту, імпорту, зовн-торгов.обороту у звіт періоді до базисного. -темп приросту – відношення темпу експорту, імпорту, зовн-торг.обороту у звіт році до базисного.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑