114. Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ.

Поточні операції:Товари,Послуги,Доходи від інвестицій,Інші послуги та доходи,Приватні односторонні перекази,Офіційні односторонні перекази.

Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал: Прямі інвестиції,Портфельні інвестиції,Інший довгостроковий капітал,Підсумок. Короткостроковий капітал. Помилки та пропуски.  Компенсуючі статті.  Надзвичайне фінансування.  Зобов’язання, що складають валютні резерви іноземних офіційних органів. Підсумкова зміна резервів: СДР (СПЗ), Резервна позиція в МВФ,Кредити МВФ

115.Тарифне регулювання як 1 із заходів впливу на МТ, митний тариф та види мита.

Митний тариф у залежності від контексту може визначатися як:-інструмент торгової політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком;--перелік ставок мита, що застосовуються до товарів, що переміщуються через митний кордон, систематизований відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;--конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при вивозі або ввезенні певного товару на митну територію країни. У цьому випадку поняття митного тарифу цілком збігається з поняттям мита.

Мито– обов’язковий податок, що стягується митними органами при імпорті або експорті товару і є умовою імпорту або експорту. Мито виконує три основні функції:-фіскальну, що відноситься як до імпортного, так і до експортного мита, оскільки воно є однією зі статей доходної частини державного бюджету;-протекціоністську (захисну), що відноситься до імпортного мита, оскільки з його допомогою держава захищає місцевих виробників від небажаної іноземної конкуренції;-балансуючу, що відноситься до експортного мита, встановленого з метою запобігання небажаного експорту товарів, внутрішні ціни на які з тих або інших причин нижче світових. Існує декілька класифікацій мита. По засобу стягування:--адвалорні – начисляються у відсотках до митної вартості товарів, що обкладаються митом (наприклад, 20% від митної вартості);--специфічні – начисляються у встановленому розмірі за одиницю товару (наприклад, 10 дол. за 1 г);--комбіновані – містять обидва названих види митного обкладення (наприклад, 20% від митної вартості, але не більше 10 дол. за 1 г).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑