108.Сутність МЕВ, їх форми та рівні розвитку.

Міжнародні економічні відносини — торговельні, валютно-фінансові та інші економічні відносини, які виникають між економічними суб’єктами із різних країн.

Основні форми МЕВ:--Міжн торгівля це обмін товарами та послугами між державно оформленими госп-ми.---рух капіталу між країнами, групами країн, регіонами світу через міжнар фін центри.---Міграція роб сили - це процес її переміщення в межах нац чи між ринків праці, зумовлений характером розв продук сил і вир відносин, дією ек законів.---Світ валютна с-ма - орган форма грош-кред відносин у міжн обігу, яка склалася на основі розвитку світ ринку, закріплена міжн угодами й обслуговує обмін рез-ми діяльності нац держав.---Міжн розрахунки - сис-ма регул-ня платежів за грош вимогами, що виникають між орг-ми, громад країн.

Рівні МЕВ:--ек контакти—найпростіші ек звязки, що мають епізодичний хар-р і регулюються разовими угодами.--ек взаємодія – сталі ек звязки, які базуються на міжн ек договорах і угодах, які укладено на тривалий час.--ек співробіт – міцні ек звязки на підставі сумісних вироблених і узгоджених намірів, закріплених у довгострок ек договорах і угодах.--ек інтеграція- найвищий рівень, що харкт перепілітінням ек країн, проведенням узгодженої держ політики у взаємні ек відносини так і стосовно до 3 країн. МЕВ проявляється на мікроек, макроек, націон рівні.

109.Сутність міжнар.ек.діяльності(МЕД). Ії сучасні форми та напрямки.

Ядром сучасних МЕВ виступає міжнародна економічна діяльність економічних суб’єктів, насамперед, підприємств. Діяльність останніх спрямована на отримання певних економічних результатів, передусім прибутку.

Є підприємства, діяльність яких переважно зорієнтована на національний ринок. Зовнішньоекономічні зв’язки для таких підприємств у системі пріоритетів їх діяльності мають другорядне значення. Інші підприємства розглядають зовнішньоекономічну діяльність як необхідний фактор свого нормального функціонування. Деякі з них орієнтацію на світовий ринок вважають вихідним принципом своєї діяльності. І, нарешті, існують фірми, які “працюють” виключно на зовнішній ринок. Форми: Експорт та імпорт товарів та послуг, Контрактні, коопераційні угоди, Господарська діяльність за кордоном, Портфельне і пряме інвестування за кордоном,

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑