91. Світове госп-во та процеси інтернаціоналізації вир-ва.

Важливою категорією міжнародної економіки є світове господарство (СГ) — сукупність національних економік, які знаходяться в тісній взаємодії та взаємозалежності. Великі географічні відкриття ХУ—ХУІ століть — промислова революція (кінець 18 — початок 19 ст.); Промислова революція — кінець ХІХ—початок ХХ ст.;Кінець ХІХ—початок ХХ ст. — 60-ті роки ХХ ст.

60-ті роки ХХ ст. — теперішній час.Інтернаціоналізація виробництва — формування інтернаціонального процесу виробництва, зростання виробничої взаємозалежності країн, їх економічних суб’єктів.

Характерною ознакою розвитку МЕВ є інтернаціоналізація господарського життя, тобто об’єктивний процес зближення національних економік, що проявляється у зростанні виробничої взаємозалежності економічних суб’єктів із різних країн, міжнародного товарообігу, руху капіталів і робочої сили. Інтернаціоналізація господарського життя таким чином передбачає зростання міжнародної мобільності готових виробів та факторів виробництва.

Інтернаціоналізація капіталу сприяє зростанню світової економіки. Капітал перетинає кордони в пошуках сприятливих сфер свого використання. Приплив зарубіжних інвестицій для більшості країн-одержувачів капіталу допомагає вирішити проблему дефіциту виробничого капіталу, дефіциту необхідних для розвитку інвестицій.

92. Світовий фін ринок та його фун-на та географічна  структура.

Світовий фінансовий ринок – система відносин попиту і пропозиції щодо фінансового капіталу, що функціонує у міжнародній сфері в якості покупних і платіжних засобів, кредитів, інвестиційних ресурсів.

Основна функція світових фінансових ринків – забезпечення міжнародної ліквідності, тобто можливості швидко залучити достатню кількість грошових засобів в різних формах на вигідних умовах на наднаціональному рівні.

Відповідно, весь фінансовий ринок складається з двох частин: --кредитний ринок – де грошові ресурси рухаються на принципах поверненості, терміновості, платності і гарантованості; та--ринок цінних паперів(інвестиційний) – на якому відбувається купівля і продаж фінансових зобовязань і таким чином здійснюється процес інвестування. З іншого боку, залежно від термінів реалізації майнових прав – короткі (до року) і більш тривалі – розрізняють: грошовий ринок, облікового ринку, міжбанківського ринку, валютного ринку, фондовий ринок (ринок капіталів), ринку середньо- та довгострокових кредитів, ринку цінних паперів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑