76. Порівняльна характеристика факторінгу та форфейтингу.

Факторинг– придбання банком або спеціалізованою факторинговою компанією права вимоги щодо виплат за фінансовими зобовязаннями здебільшого у формі дебіторських рахунків за поставлені товари чи послуги. Експортер поступається факторинговій фірмі правом отримання платежів від платників за поставлені товари. Остання в свою чергу зобовязується повертати йому гроші у міру їх надходження від боржників або оплатити  йому всю суму відразу. За здійснення факторингових операцій експортер вносить передбачену угодою плату, яка може бути дещо вищою від відсотків за кредит. Якщо факторинг зручніший для фінансування експорту товарів споживання з терміном кредитування від 90 до 180 днів, то такий вид кредитування, як форфейтинг використовується при фінансуванні експорту товарів иробничого призначення з терміном кредитування до кількох років. Водночас, факторинг, як правило, не покриває всіх політичних та перевідних ризиків, тоді як форфейтер при форфейтуванні будь-якої вимоги за ці ризики несе відповідальність. У багатьох країнах прийшли до висновку, що форфейтування може бути відносно недорогим, альтернативним іншим формам експортного фінансування, що застосовуються зараз;форфейтинг– кредитування експортера шляхом придбання векселів, акцептованих імпортером, або інших боргових вимог. В обмін на придбані цінні папери банк виплачує експортеру еквівалент їх вартості готівкою з вирахуванням фіксованої облікової ставки, премії за ризик неоплати зобовязань та разового збору за зобовязання купити векселі експортера. Форфейтинг – одна з нових форм кредитування зовнішньої торгівлі. Її поява зумовлена швидким зростанням експорту дорогого устаткування з тривалим терміном виробництва, посиленням конкурентної боротьби на світових ринках та зростанням ролі кредиту у розвитку світової торгівлі;

77. Порівняльна характеристика форм міжнародного бізнесу.

МБ – це ділова взаємодія приватних фірм, що знаходяться у різних країнах (експорт, імпорт, локальне складування і продаж, СП, іноземні інвестиції, контракти на будівництво, управління).

Форми:-експорт і імпорт товарів--експорт і імпорт послуг--господ.діяльність за кордоном:

а).фінансові операції;б).оренда – тимчасове користування об’єктів господар за певну встановлену суму грошей;в).лізинг – це під-цька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фін коштів;г).НДДКР- науково-дослідницькі конструкторські розробки.д).менеджмент – процес планування, організації, мотивації та контролю, що здійснюється на пп для досягненні мети.е).страхування.

-інвестицйна д-сть.--спільне підп-во-д-ть 2 і більше під-в, що об’єднали свої зусилля на основі кооперації.--ТНК—головні суб’єкти міжн вироб та інвестиц діяльності, що включає вироб-інвестиц, фін-кредитну, сервісно-збутову, торгів д-сть та ін види зв’язків.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑