71. Платежний баланс і його структура   

Платіжний баланс – це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів.

   В платіжному балансі використовується принцип подвійного запису, кожна операція має дві сторони – дебет і кредит. У відповідності з цією обліковою системою загальна сума на дебеті повинна завжди бути рівною загальній сумі на кредиті. Кредит – це відплив за кордон вартостей, за які мають надійти платежі у певну країну (збільшення пасивів, зменшення активів) (приносять іноземну валюту).Дебет - це приплив вартостей із-за кордону до даної країни, за які її резиденти мають платити за кордон (збільшення активів, зменшення зобов’язань) (пов’язані з витратами іноземної валюти). Структура платіжного балансу: Торговельний баланс — це співвідношення вартості експорту та імпорту.

Баланс послуг та некомерційних платежів, Баланс руху капіталів і кредитів – виражає співвідношення вивозу та ввозу державних і приватних капіталів, наданих і одержаних міжнародних кредитів.

72 Показники міжн торгівлі. Важливість їх аналізу при формуванні політики держави.

МТ – іст найдавніша та найбільш масштабна форма МЕВ за обсягами взаємних звязків між країнами, це обмін товарами та послугами між державно оформленими господарствами.

1.показники обсягу:-експорт – вивезення з країни товарів вироблених або ввезених за кордону, імпорт – ввезення іноз товарів з метою кінц споживання або для вивозу з країни, зовнішньоторг обіг – сума експорту та імпорту, реекспорт – вивіз ввезеного товару, який не підлягався переробці, реімпорт – ввіз раніше вивезених товарів, які не підлягають переробці, заг торгівля – вартість зовнішньоторг обігу та транзитних товарів, фіз обсяг країни – оцінка експорту та імпорту товарів у незмінних цінах певного періоду для одержання уявлення товарної маси, без зміни цін, спец торгівля - імпорт іноз товарів, що перенесли митницю та експорту товарів нац походження вивезених остаточно.

2.показники структури:-товар стр-ра–класифікація товар потоку за походженням, ступенем обробки.-геогр–систем товар потоку за регіон ознаками.-видова-систем товар потоку за специфікою обєктв міжн торгівлі, взаємодії субєктів, регулювання МТ.-інституціональна-системат товар потоку по субєктам МЕВ і методах міжн торгівлі.

3.показники результатів:сальдо торг балансу, балансу послуг, некомерц операцій, сальдо балансу поточ операцій, “умови торгівлі”, експ, імп або зовнторг квота, обсяг експорту, імпорту, зовнішньо торг.обороту на душу населення.

4.показники динаміки:-темп зростання – відношення обсягу експорту, імпорту, зовн-торгов.обороту у звіт періоді до базисного.-темп приросту – відношення темпу експорту, імпорту, зовн-торг.обороту у звіт році до базисного.

Ці показники важливі при формуванні ек політики держави, так як їх збільшення призведе до покращення ек політики завдяки ефективній міжн торгівлі.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑