69 Особливості фун-ня ЄАВТ.

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) була утворена Австрією, Великобританією, Данією, Норвегією, Португалією, Швейцарією, Швецією 1960 p. на Стокгольмській конференції. 1970 р. до ЄАВТ вступила Ісландія, а 1986-го - Фінляндія, яка з 1961 p. була її асоційованим членом. У зв'язку з вступом до ЄС з ЄАВТ вийшли Великобританія і Данія (1973 p.), а також Португалія (1986 p.).

Особливості функціонування ЄАВТ:

1)за кожною країною зберігається зовн торговельна автономія і власні мита в торгівлв з 3-ми  країнами, не існує єдиного митного тарифу.

2)відсутні наднаціональні органи. Рада, в яку входят представники членів ЄАВТ, може ухвалювати рішення лише одноголосно.

3) члени асоціації частковн оне відмовляються від своєго суверінитету.

4) ЄАВТ- зона вільної торгівлі, при чому режим вільного безмитного товаро-обігу діє лише для пром товарів.

ЄАВТ не є стіким інтеграційним угрупуванням як ЄС. 1970р – із ЄАВТ вийшли і вступили в ЄС Великобрет, Данія, Португалія. 1995р –Австрія, Норвегія, Швеція, Фінляндія.

70. Платежний баланс України.

Платіжний баланс – це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів.

На Національний банк України було покладено відповідальність за складання узагальненого платіжного балансу України. Поява Концепції побудови банківської та грошово-кредитної статистики і статистики платіжного балансу (далі - Концепція) була зумовлена загальнодержавною потребою незалежної України у визначенні її місця в світовому співтоваристві, розвитку банківської та фінансової систем, а також у зв’язку з покладенням на Національний банк відповідальності за формування платіжного балансу держави.  Національний банк України складає платіжний баланс, який базується на основі м/н операційній системі звітності (ITRS-international transaction reporting system), яка була розроблена у січні 1993 р. Операції звітуються у початковій валюті, накопичуються та кодуються у відповідності з ВРМ5 стандартною класифікацією.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑