66. Особливості інтеграції  центральноєвропейських країн.

1)Центальноєвропейська угода набула чинності 1 бер про вільну торгівлю між Польщею,Чехією,словаччиною,Угорщиною(Вишсградська четвірка)

Тут здійснюється політика поступового звільнення від кількосних обмежень і митних кордонів.2)Центальноєвропейська ініціатива між(Австрія,Боснія, Герцеговина, Хорватія ,Чехія,Македонія, Угорщина , Італія, Польща, Словаччина,Словенія,Албанія,Білорусь ,Болгарія, Румунія,Україна:

1)Інвестиційні проекти,2)навчання,дослідження,інформ.ситеми 3)культурні проекти (фестивалі,семінари ,стипендії,)Мета – в трансформації політ. і економічних структур країн Центральної і Східної Європи для вступу вЄС(в майбутньому).

67. Особливості методів рег-ня міжнародних міграційних процесів на нац.та міжнар.рівнях

Засоби й методи реалізації міграційної політики країн змінюються залежно від конкретної ситуації на ринку праці. Так, в умовах дефіциту трудових ресурсів у західноєвропей­ських країнах уряди цих держав уживали заходів до заохочення імміграції, в тому числі й нелегальної. Коли ж інтереси монополій почали вимагати зниження рівня імміграції, держава поставила перешкоди новому припливові іноземної робочої сили.

Державне регулювання міграційних процесів дає позитивні результати, але має дошкульні місця. Контроль за рівнем в'їзду іноземців, здійснюваний усіма урядами країн імміграції, безумов­но, сприяє дозуванню їхнього припливу залежно від виробничих потреб й ситуації на ринку праці. В такий спосіб попереджається спалах соціального напруження, який міг би виникнути за масо­вого припливу іноземців в умовах власного масового безробіття. Усі закони й підзаконні акти держав—споживачів іноземної праці не надають рівних прав іммігрантам в економічній, політичній й соціальній сферах, як цього вимагає Загальна Дек­ларація прав людини й рішення МОП у справах мігрантів.

Активну роль у регулюванні міжнародних міграційних процесів і захисті прав мігрантів відіграє Міжнародна організація з питань міграції (МОМ) та МОП.

68. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Європі.

 Розвиток інтеграції в Європі(створ ЄС) пройшов всі етапи: від зони вільної торгівлі до економ і вільного союзу. .Особливості розовитку інтеграційних процесів у Європі: 1)Європейське обеднання вугілля і сталі  ( 1951р, набула чинності (спільний ринок) в 1952р.2)Єпроп економ співтовариство (Римська угода про створення ЄС укл 1957р, чинна l958p.)3)Європ  співтовариство з атомної енергії(набула чинності в 1958р Євроатом).4)В 1967р утвор Європейський союз на базі злиття  органів трьох раніше самостійних організацій (Фрн, Фр, Іт, Нідер, Бельгія, Люксемб.).Розвиток в рамках ЄС пройшов всі етапи дід зони вільної торгівлі до економ та вільного союзу  5) 1973р-вступ Англії, Данії, Ірландії.6)1981р всгуп Греції.7)1986р-вступ Іспанй, Португалії. 8)Лютий  | . 1992р Маастріхт (Нідерланди)- підписаний договір про Євро союоз (ЄС).9)1995р-членами стали Австрія. Фінляндія, Швеція, Норвегія.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑