50.Міжн поділ праці, його еволюція та фактори, що його обумовлюють.

Міжнародний поділ праці (МПП) — поділ праці між країнами. МПП забезпечує зростання суспільної продуктивності праці та сприяє економії робочого часу в масштабах всієї світової економіки. Основою МПП є економічно вигідна спеціалізація окремих країн. Основою інтернаціоналізації господарського життя є міжнародний поділ праці (МПП), як обмін між країнами факторами та результатами виробництва у певних кількісних і якісних співвідношеннях. МПП є безпосереднім продовженням суспільного поділу праці за родом діяльності та його просторової диференціації. Формами МПП є міжнародна спеціалізація та кооперація. Вирізняють предметну, подетальну і технологічну спеціалізацію окремих країн, груп країн або регіонів світу.

Іст.етапи становлення МПП : З утворенням соц системи і її розширення після ІІ Св.війни виник розподіл продук функцій між країнами і народами, що призвело до змін в МПП.

Поч 60-хрр. – новий етап ПП, у зв”язку з розпадом колон систем капіталізму і виникнення нових незалеж країн в Азії, Африці, Лат. Оскільки в у 90-х рр..зруйнувався ССР, то країни, що утворились на його території  стали постачальниками товарів добувної та обробної пром.

Розвиток залежить від 3 груп факторів:-прир-геогр відмінності між країнами: прир-клімат умови, прир ресурси, територія, Ч населення, ек-географ положення; -соц-ек відмінності між країнами:

1). Роб сила, науково-техн потенціал, вир апарат, масштаби та серійність вир-ва.2). Темпи створення об’єктів вироб і соц інфраструктури,3). Особливості іст розвитку, характер зовн виробн торгівельних традицій4). Соц тип нац вир-ва і зовн ек зв’язків.  -рівень науково-техн прогресу: техн диверсифікація, ек вигідність серійного і масового вир-ва, прискорення темпів морального зносу, розширення фронту і подрібнення наук досвіду щодо конструкт робіт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑