34. Класифікація видів валют.   

Класифікація видів валют в залежності від: 1)  емітента валютних коштів валюта поділяється на: Національна валюта, Іноземна валюта, Міжнародна (регіональна) валюта. 2) ступеню конвертування валют: Вільно конвертовані валюти,частково конвертовані валюти, Неконвертовані валюти.  3) матеріально-речової форми: Готівкова (банкноти),Безготівкова (форекс).  4) відношення до курсів інших валют: Сильна (тверда), Слабка (м’яка), 5) принципу побудови:  кошикового типу (СДР) складається з декількох валют,звичайна. 6) відношення до валютних запасів країни: резервна валюта,інші валюти. 7) видів валютних операцій: Валюта ціни контракту,Валюта платежу,Валюта кредиту,Валюта клірингу, Валюта векселя.

35. Клас-ія країн за рівнєм соц.-ек. розаитку    

1.Промислово розвинені країни — 24 високорозвинені країни. Найпотужнішу групу серед цих країн складають країни так званої “Великої сімки”. Великобританія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія, які виробляють найбільші обсяги ВВП у всьому світі і зосереджують у своїх руках значну частину міжнародної торгівлі. 2.Країни з перехідною економікою — 28 країн Центральної та східної Європи та колишнього Радянського Союзу, що здійснюють перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки: Азербайджан, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Молдова, Польща, Росія, Румунія, Узбекистан, Україна та інші. У цій групі є підгрупа, яка має суттєві досягнення у реформуванні національних господарств. До цієї підгрупи належать: Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія. 2.Країни, що розвиваються — 132 країни Азії, Африки, Латинської Америки. Через їх велику кількість і особливості соціально-економічного розвитку національних економік ці країни здебільшого систематизують за регіонами з урахуванням їх географічного положення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑