33. Інструменти стимулювання експорту.      

Сучасний механізм стимулювання експорту розвинених країн характеризується великою кількістю форм та інструментів:

1)державне кредитування. Держава встановлює зниження % ставки по експортним кредитам і продовжує строки кредитування експорту. З цією метою в державах створюються спец банки, організації, фонди, які надають кредити для експортерів.2)змішане кредитування (приватне та державне). 3)надання коштів каналам допомоги для фірм, що експортують свою продукцію та країн, що розвиваються 4)державне страхування експортних кредитів – страхування здійснюється за низкими ставками, що дозволяє значно підвищити зацікавленість пропозиції в продажу товарів на зовнішній ринок 5)податкові пільги для експортерів – ця форма стимулювання експорту залежить від застосування тієї чи іншої податкової системи. Якщо в країні існує система з прямими податками, то експортеру надаються різні знижки з податків на доходи або відстрочка з їх виплати в залежності від  суми експорту або темпу росту експортних операцій. А якщо в країнв непрямі податки, то експортер звільняється від їх виплати. 6)виділення субсидій на експорт. – бюджетні виплати ац.експортерам, що дає їм змогу продавати товар іноземним  покупцям за цінами нищими, ніж на внутрішньому ринку. Використовується в тому випадку, коли йде гостка конкуренція. 7)організація та інформаційне сприяння з боку держави в експорті. – це організація торгових виставок та ярморок закордоном, виявлення практичної допомоги з боку апарату посольств, забезпечення фірм торгово – економічною інформацією.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑