20. Джерела зовнішнього фінансування нац економік та їх порівняльна хар-ка.

Прямі інвестиції- це вкладення капіталу з метою отримання підприємницького прибутку та контролю інвестора над об’єктом інвестування. Перевага - інвестор зацікавлений у розвитку виробництва. Недолік - часто виникають проблеми стосовно національного несприйняття іноземної власності.

Портфельні інвестиції - вкладення капіталу, як правило в цінні папери, з метою отримання дивідендів, доходу, без отримання контролю. Перевага - інвестор надає кошти не цікавлячись участю в управлінні. Недолік - інвестор швидше зацікавлений у високій поточній доходності цінних паперів, ніж у створенні умов для ефективного розвитку у майбутньому.

Крелити міжнародних фінансових організацій вирізняються відносно щедрими умовами оплати за користування коштами. Свідчать пор певну стабільність і запорукою того, що приватний інвестор може прийти в країну. Великим недоліком є те, що надаючи кредити, міжнародні організації часто ставлять додаткові умови стосовно провадження політики держави, що часто не відповідає національним інтересам країни і у довгостроковому періоді може підірвати основи розвитку.

Запозичення на міжнародних фінансових ринках - позитивний метод у тому плані, що є неінфляційним, не викликає ефекту витіснення інвестицій на внутрішньому ринку, дозволяє мобілізувати досить значні кошти приватних інвесторів. Недоліки -доводиться “дружити” з міжнародними фінансовими установами з усіма відповідними наслідками, є велика нестабільність цих грошових коштів, в період відносної стабільності доводиться встановлювати досить високу відсоткову ставку.

Офіційна допомога розвитку-гранти, займи, технічна допомога. Перевага - в її безоплатності або низькій дуже вартості. Недолік  - у незначних обсягах, а також у тому, що кошти в таких випадках переважно витрачаються на товари та послуги, походженням з країни донора, і реальна вартість наданої допомоги суттєво нижча від заявлених.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑