13. Види, типи і форми між нар.бізнесу.

МБ - сфера реалізації госп.операцій між контрагентами з 2 і більше країн, це підп-во, яке здійснюється в міжн сферіза допомогою господ операцій, в яких прймають участь суб”єкти світ госп-ва.

Види МБ : промисловий; торговий; фінансовий, транспортно-комунікативний.

Типи МБ:

1.державний, що здійснює держ та її представники для досягнення довгострокових цілей;

2.приватний здійснюється фіз та юридичними особами, метою якого є отримання прибутку.

Форми МБ:

1.експорт,імпорт товарів;

2.експорт-імпорт послуг;

3.господ діяльність за кордоном (фін.операції, оренда, лізинг, менеджмент, страхування, НДДКР(науково-дослідні констр розробки)

4.інвестиційна діяльність;

5.спільне підприємство;

6. ТНК – транс-нац корпорації..

14.Вільні ек зони в Україні. Характеристика проблем розвитку ВЕЗ в Україні.

Важливим каналом притоку іноземних інвестицій є створення спільних підприємств (СП) та вільних економічних зон (ВЕЗ). З метою активізації інвестиційної діяльності, притоку інвестиційних ресурсів в країну в світовій практиці застосовуються різні засоби, одним з основним з яких виступає створення вільних економічних зон.Вільні економічні зони (ВЕЗ) – це територія однієї країни, на якій товари не підлягають звичайному митному контролю та відповідному оподаткуванню. В літературі існує багато визначень ВЕЗ, що пояснюється різноманітністю їх різновидів, кожен з яких має свої особливості функціонування та відіграє свою роль в економіці країни. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 року №167 схвалена Концепція про створення спеціальних (вільних) економічних зон. Нині  в Україні діяють СВЕЗ зовнішньоторгівельного, торгвельно-виробничого, науково-технічного, рекреаційно-туристичного спрямування. За весь час діяльності СВЕЗ в них здійснено інвестицій на суму 500 млн дол. За обсягом залучених інвестицій лідером є СВЕЗ і ТПР в Донецькій області (69% всіх інвестицій).

 Проблеми розвитку ВЕЗ  в Укр..:1)рішення про створення приймаються з мотивів швидкого радикального поліпшення соц-екон.або еколог ситуації.2)ВЕЗ не мають відпрацьованої нормат-правової бази

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑