8.1.4. Iнформацiйне резервування

Інформацiйне резервування (надлишковiсть) — введення надлишкових iнформацiйних символiв при передачi, обробцi i вiдтвореннi iнформацiї. Наприклад, зображення цифр з допомогою деяких комбiнацiй лiнiй iз зага­льного числа семи можливих. Деякi з цих цифр можуть бути вiдтворенi при зниканнi однiєї з лiнiй (наприклад, 1,2,4), а значення цифри сприйняте без спотворення. Значення iнших цифр (наприклад, 8,6) спотворюється при одиничнiй вiдмовi. Тому можна стверджувати, що при зображеннi цифр 1,2,4 в даному випадку має мiсце iнформацiйна надлишковiсть (резерву­вання), що дозволяє пiдвищити надiйнiсть у вiдтвореннi iнформацiї.

До категорiї iнформацiйної надлишковостi вiдноситься також кодування iнформацiї з використанням додаткових розрядiв, якi дозволяють виявити i навiть усунути помилки в передачi iнформацiї (коректуючi коди).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑