ВАРІАНТ 28

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Тут ми маємо виконати великий об‘єм робіт. Наша задача заключається в тому, щоб працювати, не дивлячись на любі перешкоди. Ми з Петром Васильовичом намітили слідуючі міроприємства: бригада каменщиків переходить на другу стройку, треба підібрати кадри по упаковочному та покрасочному цехам, цех Петра Васильовича об‘єднується з літєйкою.

Недостатків у нас ще багато. Нас турбує відтік кадрів з жестяного цеху. Підстать йому зборочний цех.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Заснований – оснований; приводити – призводити; заступник – замісник; громадський – громадянський; особистий – особовий.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Акредитив, стимулювати, гарантувати, ліквідувати, концентрація, диференціювати, базувати, авторитет, аргумент, унітарний.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Дефект, цех, відтік, Казахстан, степ, обсяг, телеміст, Житомир, автор, атом.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Рахунка і рахунку; двора і двору; Мороза і морозу; акта і акту; соняшника і соняшнику; плота і плоту.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Клавдія Петрівна, Павло Михайлович, Віта, Алла, Олег, Ілля, юнак, друг, пан, колега, добродійка.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Самий цінний, міцніший сталі, більш дужчий, якнайсміливий.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Твердий, кислий, косо, весело.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

94 проценти, 5/6 карата.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Шестидесятих років; тромастами книгами; на сороках п‘яти; двумстам дев‘яноста студентам; двісті вісім гектарів; п‘ятьдесятого року; сімастами центнерами.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

На следующей неделе. По прибытии из части. Менеджер по профессии. По четвергам и субботам. Экзамен по логике. По всем направлениям.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Бажаючих відвідати Київ просимо надіслати повідомлення. 2. Багато хто з прочитавших «Анастасію» В.Мегре інакше подивився на оточуючу природу. 3. З робіт, представляємих на конкурс, відібрали всього три. 4. Не варто нехтувати і погано працюючим підприємством. 5. Минувший уікенд видався напрочуд захоплюючим.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Купуючи костюм на фабриці, він вам обійдеться дешевше. 2. Працюючи в цій почесній галузі, їх об‘єднує почуття відповідальності. 3. Виступаючи не вперше з даного питання, увага зверталася як завжди, на добір кадрів. 4. Переглянувши нашвидкоруч останню інформацію, його зацікавив лист з Бельгії. 5. Пропустивши багато занять, студентам не вдалося наздогнати прогаяне.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана з проханням перенести сесію у зв‘язку з невідкладними справами.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑