Тема 30. Таблиці.

Таблиця містить перелік цифрових даних і є наочною формою висвітлення фактичного матеріалу. Вона має відзначагися компактністю. Повідомлення в таблиці подають статично.

Заголовки мають бути короткими й відбивати зміст. Пишуться вони з великої літери. Розділові знаки (крапка й двокрапка) у кінці заголовків і підзаголовків не ставляться.

Слово "Таблиця" зазначають один раз, праворуч Знак № не вживається (Таблиця 2). При переносі на наступну сторінку пишеться "Продовження таблиці 1" чи "Продовження табл.".

Графа "Номер по порядку" (на думку авторів краще вживати питоме українське "Чергове число" , як це рекомендує видання "Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Укл. В.Підмогильний, Є.Плужник. - К., 1927 (перевид. 1993). "Номер по порядку" вводиться лише тоді, коли є посилання на певні компоненти. Знак № не подвоюється, а пишеться так: № п/п.

Графи заповнюються відповідними даними. Класи цифр у графах таблиць повинні розташовуватись у колонці один під одним. При повторюванні заміняти цифри "лапками" не дозволяється. Це ж стосується й знака відсотка, номерів позначень матеріалів тощо.

Зразок таблиці:

Офісне устаткування

Ч/ч

Найменування

Кількість

Ціна за одиницю

1

Комп'ютер "Пентіум"

4

2550 грн.

2

Принтер "Epson LX-300"

2

480 грн.

3

Телевізор "Електрон"

1

580 грн.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑