ВАРІАНТ 17

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Диву даєшся, що ми працювали вхолосту цілий місяць! Тому я настою на тому, щоб нам оказали допомогу у Міністерстві. В кінці кінців ми напоминали дважди про роботу жестяного цеху. Тому, я гадаю, слід відмітити розпорядження дірекції нащот цього цеху.

За браком часу моє заключення слідуюче: для улучшення роботи нам треба задіяти молодь, треба друг друга підтримувати і вмісті будемо вирішувати задачі.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Жінка – дружина; діяльний – діючий; підозрілий – підозріливий; ступінь – степінь; показник – покажчик.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Аншлаг, нонсенс, консенсус, ректор, альтернатива, епіграма, діарама, нюанс, неологізм, політика.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Гість, обрій, будинок, коридор, Львів, розум, урожай, хліб, соняшник, капітал.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Вітру і Вітра; листопаду і листопада; столу і стола; буфету і буфета; валу і вала; акту і акта.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Карл, Фрідріх, Лідія, Марина, добродій, добродійка, колега, друг, юнак, Наталія Володимирівна, Дмитро Васильович.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Самий цікавий, щонайтовстий, менш хитріший, якнайбільш загадковіший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Рухливий, могутній, високо, близько.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

48 обертів, 1/3 трикутника.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Сіми депутатам дозволено; відчиняємося без десяти одинадцять; двухсот виборців не вистачило; дев’яносто студентам недодали; на чотирох іспитах; сорокома одним вагонам; двіста відсотків.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

В его пользу; поступать в университет; по заказу; поставить в пример; войти в комнату; прибыть в аэропорт.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

Одній і ті ж виступаючі на мітингах, зборах щоразу добирали образливі слова. 2. Прибуваючих туристів зустрічали на вокзалі і садили в автобус. 3. Багато хто з відвідавших музеї Києва залишав приємні спогади. 4. Працюючі в цій галузі першими відчули результати нововведень. 5. На минувшому тижні сесія закінчила роботу.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Демобілізувавшись, мені хотілося вчитися. 2. Перебуваючи в різних країнах, наша дружба продовжувалася. 3. Читаючи сьогоднішню газету, було дано цікаву інформацію. 4. Відвідавши Лувр, було вирішено відвідати Центр ім.Жоржа П. 5. Читаючи книжку, студентові не вдалося зрозуміти її суті.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана ЗФ № 1 з проханням надати академвідпустку у зв’язку з сімейними обставинами.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑