Тема 39. Передача іншомовних власних назв українською мовою.

Суфікси -ев, -еев у російських прізвищах передаються українською мовою суфіксами -єв, -єєв після всіх приголосних, крім шиплячих (ж,ч,ш,щ) та ц: рос. Веденеев – укр. Веденєєв; рос. Гордеев – укр. Гордєєв; рос. Жухарев – укр. Жухарєв; рос. Локтев – укр. Локтєв.

Після шиплячих і ц у вказаних суфіксах в українській мові пишеться літера “е”: рос. Костищев – укр. Костищев: рос. Солнцев – укр. Солнцев; рос. Зайцев – укр. Зайцев.

Префікс “при-“ російських прізвищ записується префіксом “при” українською мовою: рос. Приднепровский – укр. Придніпровський; рос. Примаков – укр. Примаков. Суфікси -ск, -цк російських прізвищ українською мовою записуються завжди з м’яким знаком (ськ, цьк): рос. Новицкий – укр. Новицький; рос. Добровольський – укр. Добровольський.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑