Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальні контрольні роботи.

Рекомендації щодо виконання контрольних робіт

У даних методичних вказівках варіантам контрольних робіт передує теоретичний розділ, який допоможе у виконанні того чи іншого завдання. Необхідно користуватися також вказаною літературою у програмі курсу. Крім того, не можна обійти й довідкову літературу, зокрема «Орфографічний словник української мови» (починаючи з 1993 р.), «Український правопис», 4-е та 5-е видання, відповідно 1993 р. та 1995 р., «Словник іншомовних слів», українсько-російські та російсько-українські словники.

Варіанти контрольних робіт відповідають порядковому номеру студента в журналі академічної групи.

Вимоги до оформлення контрольних робіт

- контрольна робота подається в окремому учнівському зошиті в лінійку з полями. Якщо зошит в клітинку, потрібно писати у ньому через клітинку і також прослідкувати, щоб були поля;

- завдання до вправ не переписуються. Так само не переписуються речення, подані у завданнях 1, 9, 10, у яких потрібно виправити помилки; російські словосполуки, що треба перекласти українською мовою;

між завданнями пропускається 2-3 рядки для коментарів чи зауважень викладача.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑