Тема 22. Пароніми у документах.

Пароніми – це близькі за звучанням, але далекі за значенням слова, наприклад:

Виборний

Виборна посада

Виборчий

Виборча дільниця

Виключно

Виключно для студентів

Винятково

Виняткове значення

Громадянський

Громадянські права

Громадський

Громадські організації

Особистий

Особистий підпис

Особовий

Особова справа

У документах, усному діловому мовленні часто трапляються помилки через нерозуміння значень слів-паронімів, особливо таких, як: об’ява – оголошення; заступник – замісник, ефектний – ефективний, примірник – екземпляр, показник – показчик; приводити – призводити, позбавити – позбутися тощо.

Наведені слова – пароніми слід вживати у такому контексті: об’ява (від дієслова об’явитися у значенні знайти) улюбленого кота; оголошення про прийом на роботу; заступник (посада) директора – замісник (тимчасові обов’язки на період відсутнього керівника) на два тижні; ефектний гол – ефективний миючий засіб; 1000 примірників підручника – рідкісний екземпляр метелика; показник знань – оцінка – дорожний покажчик; приводити до успіху – призводити до зубожіння (негативні наслідки); позбавляти прав – позбутися поганих звичок.

Звертаємо увагу на наявність паронімів у словах іншомовного походження:

комунікативний –торкається проблем спілкування;

комунікаційний –торкається комунікацій; (транспорта, зв’язку)

комунікабельний –легко встановлює контакти;

професійний –від"професія", "фах"

професіональний –від "професіонал", "фахівець"

регіон –велика територія як єдине ціле з погляду

економіки, географії, екології тощо

район адміністративно-територіальна одиниця в

складі області, великого міста.

Зверніть увагу: слова емоційний і емоціональний, офіційний і офіціальний не мають відмінностей у значенні; при виборі перевага надається першим словам: офіційний візит, емоційний виступ.т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑