ВАРІАНТ 26

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Тут ми маємо виконати великий об‘єм робіт. Наша задача заключається в тому, щоб працювати, не дивлячись на любі перешкоди. Ми з Петром Васильовичом намітили слідуючі міроприємства: бригада каменщиків переходить на другу стройку, треба підібрати кадри по упаковочному та покрасочному цехам, цех Петра Васильовича об‘єднується з літєйкою.

Недостатків у нас ще багато. Нас турбує відтік кадрів з жестяного цеху. Підстать йому зборочний цех.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Питання – запитання; об’ява – оголошення; заважати – мішати; адрес – адреса; особистий – особовий.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Статистичний, стенд, стипендія, субсидія, стереотип, суверенітет, студент, сценарій, таблиця, тандем.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Договір, Урал, Париж, дощ, хліб, декан, ліміт, період, овес, порятунок.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Спуска і спуску; Рима і Риму; акта і акту; соняшника і соняшнику; буряка і буряку; ордена і ордену.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Оксана Михайлівна, Любов Володимирівна, Іван, Микола, Анна, Юлія, батько, сестра, колега, пан, панянка.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Важче платини, більш косіший, самий сухий, більш простіший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Зелений, хитрий, смачно, весело.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

81 вікно, 5/6 кута.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Однією другою грамами; двохтисячі першим роком; письменники-шестидесятники; на сороках одному вагоні; двіста два гектари; чотиром студентам; знайшлося двадцять один відсоток.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

В рассрочку. Не по дням, а по часам. По сравнению с прошлым. Плыть по течению. Специалист по аудиту. По праздникам.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Звичайна акція – це сертифікат пайової участі у майні корпорації, даючий право на частину прибутку, получаємого цією корпорацією. 2. На місця вибувших працюючих взяли молодих спеціалістів. 3. Майстри, виготовлюючі гончарні вироби, були вшановані гідно.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Працюючи довгий час разом, друзям було легко порозумітися. 2. Діставшись університету, нас охопила радість. 3. Пропустивши багато занять, студентами все-таки було здано залік з практичної психології. 4. Приїхавши до столиці, йому все було незвичайним. 5. Слухаючи настанови, студентам хотілося все зробити якнайкраще.

Завдання 11. Напишіть заяву на директора фірми з проханням надати відпустку на екзаменаційну сесію.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑