ВАРІАНТ 24

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Товариші! Наша сьогоднішня повітка дня слідуюча. По першому питанню я виступлю з докладом. Потім приступимо до обговорення доклада. Друге питання повістки дня – «Різне». «Хто за?» Немає заперечень? Одноголосно! Що-о-о? Я лишаю вас слова. Так-от. Міністерство дало добро нашій пропозиції відносно створення нового цеху заводу. Тому у цьому питання ми розберемось більш конкретно. Першим ділом треба вирішити питання площаді.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Обсяг – об’єм; перевод – переказ; заступник – замісник; об’ява – оголошення; адрес – адреса.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Ліцензія, логічний, плагіат, преамбула, манера, мандат, референдум, меморандум, офіс, метраж.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Київ, Крим, під’їзд, аналіз, чавун, комбайн, трамвай, тиск, ореол, землетрус.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Буфета і буфету; Мороза і морозу; стида і стиду; стола і столу; листопада – листопаду; апарата – апарату.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Сергій Миколайович, Марина Степанівна, Валентин, Юрій, Софія, Галина, читач, переможець, хазяїн, хазяйка, синок.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Вищий брата, якнайцікавий, більш гостріший. Якнайбільш вигідніший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Новий, мудрий, косо, легко.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

72 делегати, 3/4 хвилини.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

У восьми десятих роках; тристам студентам; на сороках трьох будівлях; двумастами відсотками; п‘ятьдесятьох інженерів; вісімстами гектарами; без десяти хвилин перша.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Разбираться в политике; по ошибке; по случаю; по счастливой случайности; по целым дням; комиссия по составлению резолюции.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Те, що залишається у фірм після усіх видатків, є прибутком, вважаємим частиною національного доходу. 2. Ряд молодих господарств, використовуючих більше, ніж заробляючих, не можуть придбати дорогі речі. 3. Всі дії, впливаючі на кількість грошей в обігу, входять до поняття грошово-кредитної політики. 4. Механізми, дозволяючі уряду впливати на грошову масу, зрозумілі і прості. 5. Вибувший студент повернувся на навчання.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Пройшовши важку школу випробувань, остаточно сформувалися мої ідейні переконання. 2. Шукаючи того будинку, нас застала ніч. 3. Розмовляючи з Івановим, ніколи не принижується почуття власної гідності. 4. Здійснюючи інвестиції, будуть створюватися додаткові робочі місця. 5. Читаючи роман, серце наповнюється болем.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я директора фірми з проханням надати позачергову відпустку на екзаменаційну сесію.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑