ВАРІАНТ 23

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Тут ми маємо виконати великий об‘єм робіт. Наша задача заключається в тому, щоб працювати, не дивлячись на любі перешкоди. Ми з Петром Васильовичом намітили слідуючі міроприємства: бригада каменщиків переходить на другу стройку, треба підібрати кадри по упаковочному та покрасочному цехам, цех Петра Васильовича об‘єднується з літєйкою.

Недостатків у нас ще багато. Нас турбує відтік кадрів з жестяного цеху. Підстать йому зборочний цех.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Об’ява – оголошення; ділянка – дільниця; заважати – мішати; ефектний – ефективний; адрес – адреса.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Комівояжер, комерційний, коментарій, компенсація, субсидія, комунікабельний, конституція, ліміт, логіка, ліцензія.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Підхід, герой, оркестр, караван, орнамент, аналіз, мороз, витвір, роман, студент.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Апарата і апарату; стида і стиду; каменя і каменю; блока і блоку; спуска і спуску; листопада і листопаду.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Лідія Олегівна, Іван Хомич, Стефанія, Ольга, Василь, Микита, жінка, брат, панна, землячка, добродій.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Пребільший, щедріший сестри, більш вигідніший, якнайменш терпиміший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Білий, тупий, весело, гучно.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

61 відсоток, 2/3 вагона.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Сімдесятих років; двумстам чотиром юнакам; на тристах двох будинках; вісім п‘ятьох дня (8/5); півтора зміни; півторастам кілограмам; йому виповнилося двадцять один рік.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Страховая защита по странам мира; по средам; специалист по ЭВМ; отпуск по болезни; по недоразумению; по май включительно.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Заощадження – частина прибутку господарств, ідуча на придбання нових товарів. 2. Із збільшенням податків уряд збільшує і обсяг коштів, вилучаємих у господарствах. 3. Купуючий вітчизняні товари допомагає зміцненню українських виробництв. 4. Всі ресурси належать родинним господарствам, продаючим їх фірмам за певні кошти. 5. Бувші програми перероблено з погляду сучасних вимог.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Попрацювавши всього два місяці, у нього виникли неприємності з директором фірми. 2. Переглядаючи новий часопис, його захопила економічна сторінка. 3. Вивчивши усі можливі варіанти рішення задачі, його увагу привернули інтеграли. 4. Вивчаючи довкілля, ученими були зроблені невтішні висновки. 5. Отримавши право на частину, прибутку нас охопила радість.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана ЗФ № 2 з проханням надати академвідпустку.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑