ВАРІАНТ 21

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Першим ділом треба вирішити питання площаді. Тут ми маємо виконати великий об‘єм робіт. Наша задача заключається в тому, щоб працювати, не дивлячись на любі перешкоди. Ми з Петром Васильовичом намітили слідуючі міроприємства: бригада каменщиків переходить на другу стройку, треба підібрати кадри по упаковочному та покрасочному цехам, цех Петра Васильовича об‘єднується з літєйкою.

Недостатків у нас ще багато. Нас турбує відтік кадрів з жестяного цеху. Підстать йому зборочний цех.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Ефектний – ефективний; військовий – воєнний; гарнітур – гарнітура; адрес – адреса; їда – їжа.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Електорат, істеблішмент, менеджер, менеджмент, імідж, офіс, діаспора, стадіон, субстанція, валюта.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Народ, пристрій, банк, хоровод, капітал, декан, привіт, місяць, листопад, легінь.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Стола і столу; ордена і ордену; буряка і буряку; спуска і спуску; блока і блоку; Вітра і вітру.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Брат, друг, дідусь, бабуся, бібліотекар, Геннадій, Артур, Петрик, Галина Олександрівна, Микола Васильович, Вікторія.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Щонайгарний, самий дешевий, менш активніший, найбільш червоніший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Далекий, близький, густо, твердо.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

49 інженерів, 1/7 вікна.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Шестидесятьома дверима; відчиняємося без п’яти хвилин дев’ять; дев’ятистами вісьмома бігунами; п’ятдесятью одним студентом; без десяти хвилин дві години; на дев’яносто дев’ятьох бухгалтерах; двухсот директорів.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Вопрос по менеджменту; экзамен по математике; сочинение по литературе; специалист по ЭВМ; менеджер по призванию; по особым приметам.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Студенти, розмовляючі з професором Петровим, не відчувають приниження своєї гідності. 2. Туристи, перебуваючі у Будапешті, залишаються завжди задоволеними. 3. Минувшого четверга закінчилася літня сесія. 4. Студенти, прослухавші курс «Філософія», отримують значний обсяг знань. 5. Усіх мандруючих туристськими стежками Карпат чекає маса гарних вражень.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Вивчаючи іноземну мову, мені захотілося відвідати історичну країну. 2. Вирішивши зупинитись у цьому готелі, рішення було виконано негайно. 3. Чекаючи на відповідь, юнакові хотілося якнайшвидше дізнатися про подробиці. 4. Підготувавши доповідь про стан сучасної економіки, студентові довелося виступити з нею на засіданні кафедри. 5. Помилувавшись восковими фігурками в музеї, вечір закінчився вдало.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я голови профкому з проханням надати матеріальну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑