Тема 5. Спрощення чергування приголосних при творенні прикметників від географічних назв за допомогою суфікса -ськ- .

Дещо спрощено чергування приголосних при творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ. Так, подібно до слів Волга- волзький, Запоріжжя – запорізький, Сиваш – сиваський, Рига – ризький, товариш-товариський пишемо й вимовляємо: Гаага - гаазький, Данциг-данцизький (а не гаагський, данцигський).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑