ВАРІАНТ 20

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Товариші! Наша сьогоднішня повітка дня слідуюча. По першому питанню я виступлю з докладом. Потім приступимо до обговорення доклада. Друге питання повістки дня – «Різне». «Хто за?» Немає заперечень? Одноголосно! Що-о-о? Я лишаю вас слова. Так-от. Міністерство дало добро нашій пропозиції відносно створення нового цеху заводу. Тому у цьому питання ми розберемось більш конкретно. Першим ділом треба вирішити питання площаді.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Заступник – замісник; обсяг – об’єм; заважати – мішати; власник – володар; білити – біліти.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Кафедра, пресинг, конверсія, колоквіум, рекет, інфінітив, номінал, кредит, уікенд, бестселлер.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Гарбуз, об’єкт, ступінь, кредит, ревізор, педагог, кілометр, долар, Луцьк, Байкал.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Листопада і листопаду; апарата і апарату; каменя і каменю; акта і акту; рахунка і рахунку; двора і двору.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Тетяна Всеволодівна, Орест Петрович, Зиновій, Олександр, Лідія, Христина, хлопець, дівчина, козак, Київ, Дніпро.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Якнайактивний, самий цікавий, більш нижчий, щонайбільш зеленіший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Світлий, новий, вузько, гарно.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

93 студенти, 1/6 кулі.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Вісьми тисячам діячам; дев’яносто шести пасажирам; на сороках трьох столах; п’ятьмастами шестидесятьма аудиторами; сьомастома чотирма будівлями; п’ятьдесят третього року; зачиняємось у 18 годин.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

По многим причинам; пришлось по вкусу; экзамен по информатике; работать по схеме; по моим данным; вопрос по языку.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Нарікаючі батьки на своїх дітей забули про своє дитинство. 2. Люди, обмірковуючі свої плани завчасно, більше встигають. 3. Робітників, працюючих у цій галузі, об’єднало почуття відповідальності. 4. Студенти. Розмовляючі під час лекцій, багато втрачають інформації. 5. Минувша сесія показала, що потрібно більше працювати самостійно.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Запізнившись на першу лекцію, настрій було зіпсовано. 2. Закінчивши писати доповідь, мені треба було поспішати на конференцію. 3. Шукаючи потрібну книжку, нас чекало розчарування. 4. Враховуючи обставини, нашому підприємству треба відкривати новий цех. 5. Переглянувши кінофільм, почалося його жваве обговорення.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана з проханням надати академвідпустку у зв’язку із сімейними обставинами.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑