ВАРІАНТ 18

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Диву даєшся, що ми працювали вхолосту цілий місяць! Тому я настою на тому, щоб нам оказали допомогу у Міністерстві. В кінці кінців ми напоминали дважди про роботу жестяного цеху. Тому, я гадаю, слід відмітити розпорядження дірекції нащот цього цеху.

За браком часу моє заключення слідуюче: для улучшення роботи нам треба задіяти молодь, треба друг друга підтримувати і вмісті будемо вирішувати задачі.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Адрес – адреса; компанія – кампанія; сильний – силовий; білити – біліти; чоловік – муж.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Експорт, імпорт, ефект, дефект, гіпотеза, офіс, діаспора, колоквіум, мотель, імідж.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Капітал, приїзд, Харків. Урал, момент, рік, мрійник, вокзал, українець, Кривий Ріг.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Вала і валу; мороза і морозу; двора і двору; ордена і ордену; блока і блоку; моста і мосту.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Мати, сестра, Петро, Юрій, Оксана, Лідія, пан, слухач, генерал, Віра Іванівна, Степан Йосипович, Київ.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Якнаймогутній, самий дорогий, більш твердіший, пребіліший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Яскравий, близький, гостро, вірно.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

37 виразів, 2/3 роботи.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Однією тисячею сорок студентами; двумастами обідами; чотирохсот предметів; не встигнемо до десяти годин; стами одинадцятьма формами; сім і дві третіх кілограмів; дев’ятнадцятеро замовлень.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Старший по возрасту; по последней моде; по приказу ректора; согласно распоряжению декана; температура воздуха около 00; стоял около доски.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Іноземці, здійснюючі інвестиції без відповідних законів, ризикують. 2. Вільні економічні зони, відкривші шлях до самостійного господарювання, не виправдали себе. 3. Студенти, пропускаючі лекції, втрачають багато інформації. 4. Бажаючих придбати путівки до моря просимо завчасно подати заяву. 5. Багато хто з виступаючих з цього приводу ставали на сторону пенсіонерів.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Досліджуючи магнітні поля, ученими сули відкриті нові закони. 2. Працюючи у цій почесній галузі, їх об’єднує почуття відповідальності. 3. Повернувшись додому, його радісно зустрів брат. 4. Прочитавши роман, серце наповнюється болем. 5. Шукаючи того будинку, нас застала ніч.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана ЗФ № 2 з проханням дозволити достроково скласти сесію.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑