ВАРІАНТ 12

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

1. Роздався телефонний дзвінок. 2. Чимало доброго сказано в наш адрес. 3. Приведені показники не співпадають. 4. Об’ява щодо вакансії на радіозаводі привернула мою увагу. 5. Були прийняті заходи щодо пропуску занять першокурсниками. 6. Вітаю Вас, Петро Іванович, з новим призначенням.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Письменний – грамотний; обсяг – об’єм, об’ява – оголошення; ефектний – ефективний; кар’єр – кар’єра.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Санкція, віза, електорат, ірраціональний, агентство, агитатор, амністія, патологія, пауза, акцент.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Менеджмент, завод, вокзал, модник, модуль, недомисел, недогляд, політ, підліток, Непал.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Вала і валу; рахунка і рахунку; акта і акту; каменя і каменю; стола і столу; плота і плоту.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Київ, земля, пан, колега. Товариш, Наталія, Сергій, Олена, Олег, Ігор Миколайович, Валерія Павлівна.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Самий хитрий, дорожче золота, більш тривкіший, якнайменш дешевший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Близький, вузький, дорого, надійно.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

89 агрегатів, 2/3 кулі.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Півтора норми; на дв’яностах градусах; тромстам шісти мешканцям; одної другої гектарів; п’ятьдесяти двух економістів; без п’яти хвилин друга; стам семи студентам.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

По заказу адвокатуры; по прибытии из командировки; на следующий день; в прошлом году; учебник по праву; по ошибке.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Ростучі ціни і падаюча купівельна спроможність призводять до зубожіння людей. 2. Погано працюючі і взагалі непрацюючі заводи повинні бути перепрофільовані. 3. Обіймаючий посаду прокурора міста вирішував невідкладні справи. 4. Минувшого вівторка відбулася нарада. 5. Падаємий попит на товари іноземного походження змушує шукати інших партнерів – вітчизняних.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Розмірковуючи над своїм соціальним статусом, його охопила радість. 2. Розмовляючи з деканом, ніколи не припиняється почуття власної гідності. 3. Здійснюючи інвестиції, будуть створені додаткові робочі місця. 4. Обіймаючи посаду юрисконсульта, його неодноразово охоплювало обурення з приводу неправомірних дій директора. 5. Пропустивши багато занять, нам не вдалося наздогнати прогаяне.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана з проханням перездати інформатику на вищу оцінку.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑