ВАРІАНТ 6

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Недостатків у нас ще багато. Нас турбує відтік кадрів з жестяного цеху. Підстать йому зборочний цех. Диву даєшся, що ми працювали вхолосту цілий місяць! Тому я настою на тому, щоб нам оказали допомогу у Міністерстві. В кінці кінців ми напоминали дважди про роботу жестяного цеху. Тому, я гадаю, слід відмітити розпорядження дірекції нащот цього цеху.

За браком часу моє заключення слідуюче: для улучшення роботи нам треба задіяти молодь, треба друг друга підтримувати і вмісті будемо вирішувати задачі.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Задача – завдання; проблема – дилема; питання – запитання; комунікаційний – комунікабельний; ефектний – ефективний.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Консенсус, колоквіум, ректор, альтернатива, симпозіум, колегіальний, експресивний, лояльний, ординарний. імпозантний.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Київ, Львів, Ірак. Косинус, млин, прилад, землетрус, гнів, характер, ідеалізм.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

алмазу і алмаза; інструмента і інструменту; стида і стиду; буряка і буряку; камені і каменю, Рима і Риму.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Добродій, добродійка, ректор, полковник, товариш, Микита. Олег, Вікторія, Людмила, Ілько Богданович, Світлана Геннадіївна.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Більш сильніший, самий дешевий, дорожчий усіх, найменш тривкіший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Тихий, економний, ясно, близько.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

51 директор, 3/4 дня.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Сорока двух депутатів; двіста книжок; у сороках шести; сімистам студентам; з шістьдесятих років; у дев‘яностах іменах.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Приходите на следующей неделе. По прибытии поезда. Бухгалтер по профессии. Не по дням, а по часам. Экзамен по философии. По всем странам.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Бажаючих відпочити в Криму просимо завчасно написати заяву. 2. Багато хто з відвідавших музеї Києва переосмислить історію свого народу. 3. Минувший тиждень пройшов у роботі з першокурсниками. 4. Із знайомих, представляючих агрофірми області, тільки двоє удостоїлися нагород. 5. Читаємий народ ці студенти!

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Придбавши автомобіль, він потребує відповідного оформлення в ДАЇ. 2. Приймаючи закон у першому читанні, депутатами ще не були враховані усі пропозиції від комісій. 3. Перегортаючи сторінки підручника, його зацікавив розділ з тотального менеджменту. 4. Виступаючи на нараді, увага була звернена на плинність кадрів. 5. Працюючи поруч понад десять років, їх об‘єднує почуття відповідальності.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я директора фірми з проханням надати позачергову відпустку у зв‘язку із екзаменаційною сесією у ТУ Поділля.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑