ВАРІАНТ 3

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

За пропозицією головуючого перейшли до розгляду слідуючого питання повістки денної. 2. По професії він був інженер-еколог. 3. Незабаром розпочнеться курс лекцій по філософії. 4. Секретарка Петрова повинна перевести цю суму телеграфом. 5. Це признак того, що цей робочий безвідповідальний. 6. Їм добавили зарплату.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Виключно – винятково, дільниця – ділянка, заступник – замісник, проблема – питання – запитання, їда – їжа.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Брифінг, симпозіум, діаспора, сервіс, конверсія, електорат, менеджмент, екологія, ректор, сюрреалізм.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Швець, пошук, капітал, Кривбас, Київ, граніт, період, франк, Кам‘янець-Подільський, акт.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

блока і блоку; Рима і Риму; вала і валу; клина і клину; терміна і терміну; стола і столу.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Віра Іванівна, Микола Єгорович, колега, громадянин, Наталія, Василина, Устим, Сергій, земля, весна, Київ.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Добріший успіх, самий чемніший, більш предобрий, щонайменш солодший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Високо, дешево, дужий, надійний.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

94 двигуни, 4/5 вала.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Однією другою грамами; двохтисячі першим роком; письменники-шестидесятники; на сороках одному вагоні; двіста два гектари; чотиром студентам; знайшлося двадцять один відсоток.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

В рассрочку. Не по дням, а по часам. По сравнению с прошлым. Плыть по течению. Специалист по аудиту. По праздникам.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Звичайна акція – це сертифікат пайової участі у майні корпорації, даючий право на частину прибутку, получаємого цією корпорацією. 2. На місця вибувших працюючих взяли молодих спеціалістів. 3. Майстри, виготовлюючі гончарні вироби, були вшановані гідно.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Працюючи довгий час разом, друзям було легко порозумітися. 2. Діставшись університету, нас охопила радість. 3. Пропустивши багато занять, студентами все-таки було здано залік з практичної психології. 4. Приїхавши до столиці, йому все було незвичайним. 5. Слухаючи настанови, студентам хотілося все зробити якнайкраще.

Завдання 11. Напишіть заяву на директора фірми з проханням надати відпустку на екзаменаційну сесію.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑