Тема 42. Закінчення –а/-я чи –у/-ю в іменниках другої відміни чоловічого роду однини.

Закінчення -а(-я) поширюється на такі групи іменників:

1.Назви осіб, істот, тварин, птахів, власні імена, прізвища, назви міфічних істот:

бакалавра, ангела, Івана , Богачука, Зевса, вола, хруща, верблюда, півня.

2.Назви органів, частин тіла людини і тварини:

живота, зуба, ліктя, мізинця, нігтя, шлунка (але мозку)

3. Назви дерев і квітів:

абрикоса, каштана, ясеня, гладіолуса

4. Назви конкретних предметів:

компаса, рушника, барабана

5.Назви мір довжини, площі, ваги, часу тощо; назви місяців і днів тижня; назви грошових одиниць; числові назви:

метра, літра, гектара; кілограма; тижня, місяця, дня (але ранку, віку, року); січня, вівторка; долара, лева, відсотка, десятка.

6.Терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, назви машин і їх деталей, геометричні фігури та їх частини, українські за походженням слова-терміни:

атома, вектора, графіка, інтеграла; автобуса, двигуна, верстата, радіатора відмінка, додатка, іменника, трикутника (але виду, роду, синтаксису, складу, способу, стану)

Закінчення -у(-ю) мають іменники, щг позначають:

1.Назви установ, закладів, організацій:

банку, госпіталю, гуртожитку, деканату, університету, інституту, кінотеатру, факультету, цирку, вокзалу, заводу.

2. Назви ігор і танців:

футболу, баскетболу, тенісу, хокею, вальсу, волейболу, краков’яку, твісту (але гопака, козака)

3. Назви явищ природи:

бурану, вітру, морозу, землетрусу, тайфуну, граду, дощу, циклону

4.Збірні поняття (назви істот, об’єктів неживої природи, назви кущових і трав’янистих рослин , сортів плодових дерев):

ансамблю, взводу, екіпажу; десерту, інструментарію, бузку, звіробою, кропу, гаю, кальвілю (але хліба, вівса, табуна)

5. Назви речовин, матеріалу:

анальгіну, бархату, жиру, кефіру, трикотажу, кисню, піску, каменю, грунту.

6.Назви абстрактних понять( почуттів, станів, процесів, властивостей тощо), назви формацій і явищ суспільного життя:

болю, подиву, радикуліту, інтелекту, бюджету, гуманізму, кубізму, референдуму, модернізму (але ривка, стрибка)

7.Назви будівель і їх частин:

будинку, палацу, готелю; бордюру, даху (але гаража, млина, хліва, карніза)

8.Терміни іншомовного походження, які означають фізичні або хімічні процеси, властивості та ознаки предметів, а також літературознавчі терміни: аналізу, імпульсу, магнетизму, синтезу; епізоду, епосу, жанру, журналу, міфу, фейлетону, сценарію.

9.Просторові назви:

степу, насипу, шляху (але берега, острова)

У деяких випадках можливе подвійне закінчення, що залежить від значення кожного варіанта: буфета (меблі) - буфету (закусочна), листопада (місяць) - листопаду (процес), пояса (предмет) - поясу (просторове поняття), апарата (предмет) - апарату(збірне поняття). У географічних назвах

закінчення -а(-я) мають назви міст, сіл, поселень: Києва, Житомира, Луцька, Грушева, Севастополя, Лондона, Мадрида, Парижа

закінчення -у(-ю) мають назви країн, країв: Криму, Донбасу, Китаю, Афганістану, Сибіру, Кавказу, Уралу, Казахстану, Ірану, Іраку, Риму, Алжиру

У назвах водних об’єктів закінчення залежить від наголосу:

під наголосом -а(-я): Дніпра, Іртиша, Дністра, Дінця, Псла

без наголосу -у(-ю) : Дону, Дунаю, Нілу, Амуру, Єнісею, Байкалу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑