Тема 27. Розписка. Доручення.

Доручення - це письмове уповноваження когось на виконання певних юридичних дій. Цей документ видається керівником установи або організації певній особі чи однією особою іншій.

Доручення бувають службові та особисті. Види доручень:

1) на ведення судових справ;

2) на продаж будинку;

3) на ведення спадкової справи й ва одержання свідоцтва на право успадкування;

4) ва одержання грошей, зокрема, за поштовими та телеграфними переказами;

5) на одержання державної допомоги;

6) на одержання внеску з ощадного банку та ін.;

У дорученні обов’язково має зазначатися:

1. Прізвище, ім'я та по батькові й місце проживання того, хто доручає, а якщо він діє від імені юридичної особи, також посада та назва юридичної особи;

2. Точне зазначення характеру доручених дій (одержання грошей чи інших матеріальних цінностей, ведення справи тощо);

3. Термін дії доручення,

4. Право передоручення іншій особі, якщо воно надається,

5. Дата видачі доручення;

6. Підпис особи, яка доручає.

Зразок особистого доручення:

ДОРУЧЕННЯ

Я, Мурга Микола Васильович, доручаю Рудницькій Лілії Мечиславівні одержати в касира інструментального цеху належну мені заробітну плату за жовтень 2002 року.

Доручення дійсне до 4 листопада 2002 року.

6.08.2002 р . (підпис) М.В. Мурга

Засвідчення:

Підпис інженера інструментального цеху Мурги М.В. засвідчую. Начальник інструментального цеху

(Підпис) В. Бучацький 7.08.2002.

 

Зразок офіційного разового доручення:

Доручення дійсне до ______________

Управління виробничо-технологічної комплектації тресту "Харківметробуд", Харків, вул.Клочківська,1 Рахунок №0005760 у Фрунзенському відділенні банку "Грант" м. Харкова.

Доручення № 21

(Дата) 1998р.

Видане старшому експедиторові управління

Ліннику Андрію Анатолійовичу Паспорт: Серія ___ № _________

Виданий _________________

На одержання в господарському управлінні товарно-матеріальних цінностей за нарядом № 136 ____________________ 1998 p.

(далі надається перелік товарно-матеріальних цінностей)

Підпис А.А. Лінника засвідчуємо:

Начальник управління ЄЛ.Єгоров

Головний бухгалтер Н.М. Гапонова

Зразок загального доручення:

ДОРУЧЕННЯ

Місто Нова Водолага, двадцять шостого вересня дві тисячі другого року.

Я, гр. Надьон Михайло Федорович, що мешкаю в м. Нова Водолага, вул. Комарова, буд. 14, кв. 41, доручаю гр. Матюшенко Ірині Михайлівні, що мешкає в м. Нова Водолага по вул. Шкільній, буд. 2, кв. З, продати будинок, який с моєю власністю, в селі Веселе, Нововодолазького району, Харківської області, по вул. Харківській під номером 15, за ціну й на умовах, які будуть доцільні на її розсуд, одержувати всі необхідні довідки та документи, подавати від мого імені заяви, підписати угоду на купівлю-продаж, одержати за проданий будинок гроші, розписатися за мене й виконувати всі дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

Доручення видане строком на ТРИ РОКИ та дійсне до двадцять шостого вересня дві тисячі п’ятого року.

Підпис (того, хто доручає)

“26” вересня 2002 року це доручення посвідчене мною, Носачем Ю.М., секретарем виконкому Нововодолазькоч міської ради народних депутатів. Доручення підписане гр. Надьоном Михайлом Федоровичем у моїй присутності, особа його встановлена, дієздатність перевірена.

Гербова печатка виконкому

Зареєстровано в реєстрі за № 256/98

Стягнуто державного мита______________ Секретар А.П. Чуйкова

Зразок доручення на ведення судових справ:

ДОРУЧЕННЯ

 Місто Любо тин, двадцять третього липня дві тисячі другого року.

Я, гр. Глухота Юрій Олександрович, що мешкаю в м. Люботин, вул. Миру № 9, цим дорученням уповноважую гр. Тертичнікову Тетяну Олександрівну, то мешкає в м. Харкові, вул. Космічна № 7, кв. 5, вести мої судові справи в усіх судових установах, з усіма правами, що надані законом позивачу, відповідачу, третім особам, у тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, подачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей.

Доручення видано строком на ТРИ РОКИ та дійсне до двадцять третього липня дві тисячі п’ятого року.

Підпис (того, хто доручає)

"23" липня 2002 року це доручення посвідчене мною, Карнаух О.М., державним нотаріусом Другої Харківського району державної нотаріальної контори.

Доручення підписане гр. Глухотою Юрієм Олександровичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2 -1672

Стягнуто державного мита - 0,34 коп. внесено до Ощадбанку.

ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС (підпис)

Печатка

РОЗПИСКА

Розписка - це документ, що підтверджує певну дію (наприклад, одержання грошей, документів або матеріальних цінностей від установи чи від іншої особи). У розписці потрібно писати заголовок (Розписка), хто й від кого одержав (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що саме, для чого та на якій підставі одержав, підпис особи, що видала розписку.

Суму в розписці спочатку пишуть цифрами, а в дужках словами. Ніяких виправлень або підчищень у розписці не повинно бути. Розписка пишеться тільки в одному примірнику.

Якщо розписка пишеться на велику суму, то в ній зазначається адреса, номер і серія паспорта того, хто одержав гроші чи цінності. Підпис особи, що дає розписку, засвідчується нотаріусом.

Зразок розписки:

Розписка

Я, Гаврюшенко Любов Миколаївна, одержала від Денисенка Петра Івановича 23 (двадцять три) гривні. Зобов'язуюсь вказану суму повернути 10 вересня 2002 року.

З червня 2002 року.

(Підпис)

Розписка

Видана мною, інженером цеху № 2 Об'єднання "Хартрон" Клименком Іваном Олександровичем, мешкаю за адресою: 310172, м. Харків, вул. Шарикова, буд. 157, кв. 99 (Паспорт: Серія - МН, номер 375442, виданий 22 серпня 1998 року Орджонікідзевським РВХМУУМВС України в Харківській обл.) у тому, що я позичив у майстра цеху № 2 цього ж Об'єднання Перепелиці Олени Миколаївни 400 (чотириста) гривень, які зобов'язуюсь повернути до 25. 10. 2002 р.

25. 04. 99 р. (Підпис)

''25" квітня 2002 року цю розписку засвідчено мною, Петренко I.I., державним нотаріусом Державної нотаріальної контори № 1 м. Харкова. Розписку підписано гр. Клименком Іваном Олександровичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4/1521

Стягнуто держмита - 0,34 коп. внесено до Ощадбанку. ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС (Підпис)

(Печатка)

___(назва вузу)_____________

РОЗПИСКА № _ _(зa реєстраційним журналом) _______

Про прийняття документів на ф-т ________________

за спеціальністю _________________________

від___________(прізвише.ім'я.по батькові)________

Прийнято документи:

1.Заява.

2.Чотири фотокартки.

3.Медична довідка № _.

4.Направлення підприємства.

5.Витяг із трудової книжки.

6.Атестат, диплом № _ від «_» ________ 19_ р.

7.Додаток до атестата, диплома № __.

8.Довідка з підготовчих курсів № ___.

9.Екзаменаційний лист № __.

10.____________________

11._____________________

12.____________________

Прийняв секретар приймальної комісії: (прізвище, ініціали) (підпис)

Печатка «_» ______ 2002 р.

У разі втрати розписки абітурієнт повинен негайно заявити про це в приймальну комісію.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑