Тема 25. Заява.

Заява. Заява (проста чи вмотивована) – це усне або письмове офіційне повідомлення, ствердження або якесь прохання. вони бувають найрізноманітніших типів: від тих, що стосуються особистих питань, до заяв уряду.

Щоб полегшити й прискорити розгляд заяв, існує певна усталеність, трафаретність в їхньому оформленні. Так, у заяві не можна писати в одному рядку кому адресоване прохання й від кого воно.

Початок кожної заяви оформлюють трьома частинами: на першому місці, вгорі, з середини аркуша пишеться кому адресована заява; на другому, починаючи також з середини аркуша, з нового рядка - від кого; на третьому, посередині нового рядка, - слово "Заява" (без лапок і крапки). Нижче, через рядок, пишуть текст заяви. У кінці, з лівого боку через рядок, ставлять дату, а на наступному рядку справа підписується особа, від якої подано заяву.

Зразок заяви:

Ректорові

Технологічного

університету Поділля

(м. Хмельницький)

проф. Скибі М.Є.

Багрія Дмитра Юрійовича,

що мешкає: м. Красилів,

вул. Л. Пастера, буд. 14.

кв. 283

Заява

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів на економічний факультет за спеціальністю: Менеджмент організацій – 1,2.

До заяви додаю:

1.Чотири фотокартки.

2. Медичну довідку про стан здоров'я.

3. Атестат про середню освіту, виданий 19 червня 2002 року Красилівською середньою школою № 2 Серія ХА № 11352643.

4. Копію довідки податкової інспекції з ідентифікаційним кодом.

20 липня 2002 р.

/підпис/ Д.Ю. Багрій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑